Kennisproducten archiveren in de Saxion repository

Kennisproducten worden gearchiveerd in de repository. Denk hierbij niet alleen aan publicaties en artikelen, maar ook presentaties, workshops, deliverables e.a. worden in de repository opgeslagen. Open access publicaties worden gepubliceerd in de HBO Kennisbank en in NARCIS. Producten die niet publiek toegankelijk zijn, worden alleen gearchiveerd. Dit geef je als onderzoeker zelf aan bij het…

Academic English Writing

Voor je Engelstalige publicatie wil je je verder bekwamen in de academische schrijfstijl. Hoewel je gebruik kunt maken van de dienstverlening van SRS waarbij jouw stuk wordt gecontroleerd op stijl en spelling, wil je initieel een goed gestructureerde tekst opstellen.  Wat kunnen wij voor je doen? Wanneer je contact opneemt met SRS, verkennen we met…

Controle referentielijsten

Je moet voor je publicatie alle referenties op een correcte wijze in de opgegeven referentiestijl (bijvoorbeeld APA, Harvard of Chicago) weergeven en wilt dat deze referenties op juistheid worden gecontroleerd.  Wat kunnen wij voor je doen? Saxion Bibliotheek heeft, samen met 6 hogeschoolbibliotheken, een APA-boekje samengesteld voor het hoger onderwijs. De publicatie is gratis te…

Contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties

Je wilt je boek of artikel laten uitgeven door een externe (commerciële) partij maar je stelt hieraan wel eisen. Je wilt hierover een goed contract afsluiten. Of je  wilt werk van derden hergebruiken in je onderwijs of onderzoek en hierover in contact treden met de rechthebbende(n) om de gebruiksvoorwaarden op een goede manier geregeld te…

Ondersteuning bij (Open Access) publiceren en uitgeeflicenties

Je hebt vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van (Open Access) publiceren en wilt advies over de verschillende uitgeeflicenties.  Wat kunnen wij voor je doen? Je kunt je vraag of verzoek indienen per mail op researchservices@saxion.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk met je contact opgenomen door een van de specialisten van Saxion Bibliotheek. Heb…

Verstrekken ISBN, DOI, ORCID

Om jou als onderzoeker, maar ook al je publicaties en datasets in de digitale wereld traceerbaar te maken, worden unieke registratienummers gebruikt. Je bent als onderzoeker wereldwijd herkenbaar aan je Online Researcher ID (in de vorm van een ORCID-nummer). Een publicatie die in geprinte vorm gaat verschijnen kent een ISBN (International Standard Book Number). Digitale…