Kennisproducten archiveren in de Saxion repository

Kennisproducten worden gearchiveerd in de repository. Denk hierbij niet alleen aan publicaties en artikelen, maar ook presentaties, workshops, deliverables e.a. worden in de repository opgeslagen. Open access publicaties worden gepubliceerd in de HBO Kennisbank en in NARCIS. Producten die niet publiek toegankelijk zijn, worden alleen gearchiveerd. Dit geef je als onderzoeker zelf aan bij het uploaden. Indien van toepassing, kan er een prestatie indicator t.b.v. de managementrapportage aan het kennisproduct toegekend worden (zie kopje KPI’s registreren en rapporteren)


  Wat kunnen wij voor je doen?

Je upload je bestanden naar de Saxion repository. Je vult de gevraagde metadata velden in en je geeft daarbij ook aan of er voor dit kennisproduct een prestatie indicator geregistreerd moet worden.
Saxion Bibliotheek controleert de upload, vult evt. metadata aan en zorgt voor archivering en (open access) publicatie in HBO Kennisbamk en NARCIS.

Voor het uploaden in de repository heb je toegangsrechten nodig. Kan je nog niet inloggen? Neem dan contact op met researchservices@saxion.nl.

Voor meer informatie zie de Handleiding uploaden kennisproducten en het document Definitie & voorbeelden prestatie indicatoren 3, 7 & 8 (PDF).

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

researchservices@saxion.nl
Marjolein Hassink: m.hassink@saxion.nl

Academic English Writing

Voor je Engelstalige publicatie wil je je verder bekwamen in de academische schrijfstijl. Hoewel je gebruik kunt maken van de dienstverlening van SRS waarbij jouw stuk wordt gecontroleerd op stijl en spelling, wil je initieel een goed gestructureerde tekst opstellen.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Wanneer je contact opneemt met SRS, verkennen we met jou de mogelijkheid tot het volgen van een training Academic Writing for Publishing. Deze training, bestaand uit meerdere lessen en 1 op 1 contact momenten, is ontwikkeld in samenwerking met Language School. Met deze training kun je je een goed gestructureerde, samenhangende academische schrijfstijl eigen maken.

Meer informatie, onder andere over de kosten van deze training, vind je op de Saxion Academy website.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Peter Caine: languageschool.io@saxion.nl

Contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties

Je wilt je boek of artikel laten uitgeven door een externe (commerciële) partij maar je stelt hieraan wel eisen. Je wilt hierover een goed contract afsluiten. Of je  wilt werk van derden hergebruiken in je onderwijs of onderzoek en hierover in contact treden met de rechthebbende(n) om de gebruiksvoorwaarden op een goede manier geregeld te hebben.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt je vraag of verzoek indienen per mail op researchservices@saxion.nl. Eén van de specialisten van Saxion Bibliotheek neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Hans de Brouwer: j.a.m.debrouwer@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl

 

 

Controle referentielijsten

Je moet voor je publicatie alle referenties op een correcte wijze in de opgegeven referentiestijl (bijvoorbeeld APA, Harvard of Chicago) weergeven en wilt dat deze referenties op juistheid worden gecontroleerd.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Saxion Bibliotheek heeft, samen met 6 hogeschoolbibliotheken, een APA-boekje samengesteld voor het hoger onderwijs. De publicatie is gratis te downloaden. Daarnaast kun je een groepstraining of individuele sessie aanvragen. In deze sessie is het mogelijk om je bibliografie te controleren en te verbeteren.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Hans de Brouwer: j.a.m.debrouwer@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl

Ondersteuning bij (Open Access) publiceren en uitgeeflicenties

Je hebt vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van (Open Access) publiceren en wilt advies over de verschillende uitgeeflicenties.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt je vraag of verzoek indienen per mail op researchservices@saxion.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk met je contact opgenomen door een van de specialisten van Saxion Bibliotheek.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Hans de Brouwer: j.a.m.debrouwer@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl

Proeflezen Engelstalige publicaties

Je hebt een Engelstalige publicatie in voorbereiding. Omdat Engels niet je moedertaal is, wil je de tekst laten nakijken, met aandacht voor stijl en spelling. Doel is om je publicatie kwalitatief te verbeteren.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je levert je publicatie aan bij SRS. Daarbij maakt SRS met jou een afspraak over de termijn waarop je jouw geredigeerde stuk tegemoet kunt zien. In samenwerking met medewerkers van het Project Tweetaligheid controleert SRS je stuk op stijl en spelling. je ontvangt jouw publicatie retour, met suggesties tot verbetering.

Meer informatie vind je op MijnSaxion.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Marion Hemsing: m.a.k.hemsing@saxion.nl

Verstrekken ISBN, DOI, ORCID

Om jou als onderzoeker, maar ook al je publicaties en datasets in de digitale wereld traceerbaar te maken, worden unieke registratienummers gebruikt. Je bent als onderzoeker wereldwijd herkenbaar aan je Online Researcher ID (in de vorm van een ORCID-nummer). Een publicatie die in geprinte vorm gaat verschijnen kent een ISBN (International Standard Book Number). Digitale publicaties kennen een DOI (Digital Object Identifier). Met deze registratienummers zijn de auteur en zijn of haar onderzoeksoutput te koppelen.


Wat kunnen wij voor je doen?

ISBN

In het geval van een ISBN vraagt SRS deze bij de Koninklijke Bibliotheek aan. Je ontvangt het ISBN van SRS en neemt het nummer op in je publicatie. SRS ontvangt één hardcopy-exemplaar van je publicatie en stuurt dit exemplaar op naar de Koninklijke Bibliotheek.

DOI

Wat een ISBN (International Standard Book Number) is voor een gedrukte publicatie, is een DOI (Digital Object Identifier) voor een online publicatie: een uniek identificatie nummer. Maar DOI doet meer!
Een DOI is een persistent identifier, een unieke permanente link naar een digitaal object. Hiermee blijft een online publicatie altijd vindbaar, ook wanneer de url wijzigt. Daarnaast is het mogelijk om DOI’s en ORCID te linken waardoor een publicatieoverzicht wordt gegenereerd in je ORCID-record.
Wanneer een publicatie elders is gepubliceerd (bijvoorbeeld in een tijdschrift) kent de betreffende uitgever een DOI toe. SRS registreert deze DOI in de Saxion Repository. Wanneer een publicatie via Saxion wordt gepubliceerd, vraagt SRS een DOI aan.

Je vermeldt de DOI op de publicatie en zorgt ervoor dat jouw publicatie naar de Saxion Repository wordt gestuurd.

Wordt jouw publicatie elders uitgegeven, dan zorgt de betreffende uitgever voor een DOI. Je vermeldt de DOI op publicatie en zorgt ervoor dat jouw publicatie geupload wordt naar de Saxion Repository.

ORCID

ORCID (Online Researcher ID) is een uniek ‘rugnummer’ voor onderzoekers. Om te waarborgen dat je publicaties daadwerkelijk aan jou gelinkt worden, is het van belang dat je met jouw ORCID in de onderzoekersdatabase van de Saxion Repository geregistreerd staat.

Heb je al een ORCID, mail deze dan naar researchservices@saxion.nl. Indien je nog een ORCID moet aanvragen, moet je je online registreren via orcid.org.
In verband met de privacy richtlijnen moet een ORCID persoonlijk worden aangevraagd.

Wil je een ISBN of DOI aanvragen gebruik dan de onderstaande formulieren:

Marianne Janssen: e.m.a.janssen@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl