Je wilt je boek of artikel laten uitgeven door een externe (commerciële) partij maar je stelt hieraan wel eisen. Je wilt hierover een goed contract afsluiten. Of je  wilt werk van derden hergebruiken in je onderwijs of onderzoek en hierover in contact treden met de rechthebbende(n) om de gebruiksvoorwaarden op een goede manier geregeld te hebben.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt je vraag of verzoek indienen per mail op researchservices@saxion.nl. Eén van de specialisten van Saxion Bibliotheek neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Hans de Brouwer: j.a.m.debrouwer@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl

 

 

Contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties