Kennisproducten archiveren in de Saxion repository

Kennisproducten worden gearchiveerd in de repository. Denk hierbij niet alleen aan publicaties en artikelen, maar ook presentaties, workshops, deliverables e.a. worden in de repository opgeslagen. Open access publicaties worden gepubliceerd in de HBO Kennisbank en in NARCIS. Producten die niet publiek toegankelijk zijn, worden alleen gearchiveerd. Dit geef je als onderzoeker zelf aan bij het uploaden. Indien van toepassing, kan er een prestatie indicator t.b.v. de managementrapportage aan het kennisproduct toegekend worden (zie kopje KPI’s registreren en rapporteren)


  Wat kunnen wij voor je doen?

Je upload je bestanden naar de Research Repository. Je vult de gevraagde metadata velden in en je geeft daarbij ook aan of er voor dit kennisproduct een prestatie indicator geregistreerd moet worden.
Saxion Bibliotheek controleert de upload, vult evt. metadata aan en zorgt voor archivering en (open access) publicatie in HBO Kennisbamk en NARCIS.

Voor het uploaden in de repository heb je toegangsrechten nodig. Kan je nog niet inloggen? Neem dan contact op met researchservices@saxion.nl.

Voor meer informatie zie de Handleiding uploaden kennisproducten en het document Definitie & voorbeelden prestatie indicatoren 3, 7 & 8 (PDF).

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

researchservices@saxion.nl