Op donderdagmiddag 24 januari 2019 organiseert Saxion Research Services een themamiddag,  speciaal voor medewerkers van hogescholen die zich in hun eigen organisatie (willen gaan) richten op research support. De middag vindt plaats tussen 12.00 en 17.00 uur bij Saxion Hogeschool, Handelskade 75 te Deventer.
Kennis uitwisselen
De afgelopen periode heeft Saxion Research Services veel verzoeken voor werkbezoeken ontvangen. Het is mooi om te merken dat research support een steeds belangrijkere rol speelt bij hogescholen. We vinden het heel verbindend om hier dan ook een gezamenlijke themamiddag van te maken. Zo kunnen medewerkers van hogescholen niet alleen kennisnemen van onze activiteiten rond onderzoeksondersteuning, maar elkaar ook ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Hoe heeft Saxion onderzoek en ondersteuning in de keten georganiseerd?
 • Research Data Management (RDM): de Saxion Research Cloud Drive & Repository
 • Open Science
Programma
 • 12.00 – 13.00 uur: Ontvangst met lunch
 • 13.00 – 15.00 uur: Presentaties
 • 15.00 – 16.00 uur: Decentrale gesprekssessies en uitleg rond thematafels
 • 16.00 – 17.00 uur: Afsluiting en borrel
Graag uiterlijk 14 januari aanmelden
Ben je geïnteresseerd, dan kun je je uiterlijk op maandag 14 januari 2019 aanmelden. Dat doe je door een e-mail te sturen aan researchservices@saxion.nl met daarin de volgende gegevens:
 • De namen van de deelnemer(s) en de betreffende hogeschool of kennisinstelling
 • De functie van de deelnemer(s)
 • Eventuele dieetwensen voor de lunch
 • Eventuele inhoudelijke vragen rond research support. Wij kunnen hier tijdens de themamiddag op inspelen.
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met researchservices@saxion.nl of Margo Timmer (088-019 3217) en Wendy Scheper (088-019 3214).