LectoraatLector
Advanced Forensic Technologylector Jaap Knotter
Ambient Intelligencelector Jan Laarhuis
Ambient Intelligencelector Wouter Teeuw
Ambient Intelligencelector Hans Schaffers
Ambient Intelligenceassociate lector Wilco Bonestroo
Bodem en Ondergrondlector Geert Roovers
Brain & Technologylector Jan Willem de Graaf
Business Development
Duurzame Energievoorzieninglector Richard van Leeuwen
Duurzame Leefomgevinglector Theo de Bruijn
Ethics & Global Citizenshipassociate lector Inge Hermann
Ethics & Global Citizenshiplector Ruud Welten
Ethiek & Technologielector Martine Vonk
Experience & Service Design associatelector Brenda Groen
Gedrag- en Leerproblemenlector Cathy van Tuijl
Gezondheid en Bewegenassociate lector Remko Soer
Gezondheid en Bewegenassociate lector André Bieleman
Gezondheid en Bewegenlector Frits Oosterveld
Industrial Designlector Karin van Beurden
Innovatief en Effectief onderwijslector Irene Visscher
Innovatief en Effectief onderwijsassociate lector Kariene Mittendorff
Innovatief Ondernemerschaplector Erik Wierstra
International Water Technologylector Harry Futselaar
Internationale handel voor het MKBlector Louise van Weerden
Kennisinnovatief Ondernemerschaplector Han van der Meer
Lichtgewicht construerenlector Ferrie van Hattum
Mechatronicalector Dirk Bekke
Mechatronicaassociate lector Abeje Y. Mersha
Media Technology Designassociate lector Robin Effing
Media Technology Designlector Mettina Veenstra
Nanotechnology NanoBioInterfacelector Martin Bennink
Nanotechnology NanophysicsInterfacelector Cas Damen
Nanotechnology NanophysicsInterfaceRené Heideman
Ontwikkeling Werklocatieslector Kjell-Erik Bugge
Overheid, Markt en Samenlevinglector Willeke Slingerland
Rich media en teacher learninglector Ellen van den Berg
Risicosamenleving
Smart Functional Materialslector Ger Brinks
Smart Functional Materialsassociate lector Gerrit Bouwhuis
Smart Industry & Human Capitalassociate lector Stephan Corporaal
Smart Industry & Human Capitallector Maarten van Riemsdijk
Social Worklector Jack de Swart
Social Workassociate lector Margriet Braun
Strategisch HRMassociate lector Stephan Corporaal
Strategisch HRMlector Maarten van Riemsdijk
Strategisch HRMassociate lector Guido Bruinsma
Sustainable Building Technology & Material lector Ruud van Herpen
Sustainable Building Technology & Material lector Christian Struck
Technology Health & Carelector Somaya Ben Allouch
Technology Health & Careassociate lector Michael Lansbergen
Vernieuwingsonderwijslector Patrick Sins
Verpleegkundelector Jan Jukema
Verpleegkundeassociate lector Madeleen Uitdehaag
Verpleegkundeassociate lector Ad Bergsma
Waarde van Reclasserenlector Attila Németh
Wetenschap & Techniek in het onderwijsassociate lector Jantien Smit
Wetenschap & Techniek in het onderwijsassociate lector Martine Gijsel
Wetenschap & Techniek in het onderwijslector Symen van der Zee