Je wilt het oordeel van vakinhoudelijke deskundigen betrekken bij je onderzoekswerk en hebt vragen over hoe je dat het beste kunt doen.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Peer review is een middel dat wordt ingezet om inhoudelijke feedback te kunnen verkrijgen op onderzoeksproducten, zodat op basis daarvan verbeteringen in het onderzoek kunnen plaatsvinden. Peer review is bedoeld als borging van de kwaliteit van het onderzoek en het onderzoeksprogramma. Binnen Saxion is afgesproken dat peer review ieder jaar plaatsvindt. Afspraken daarover zijn opgenomen in de notitie Saxion-standaard voor peer review.

Meer weten? Neem contact op met:

Natascha van Hattum van Kwaliteit & Regelgeving (K&R): n.vanhattum@saxion.nl

Peer review