‘Wat we nodig hebben is een herwaardering van kwetsbaarheid. Om met elkaar in gesprek te durven gaan over onze morele dilemma’s.’ Willeke Slingerland, Lector Overheid Markt & Samenleving, promoveerde bij de VU op haar onderzoek naar Netwerkcorruptie.

Lees verder op Saxion.nl

Promotie-onderzoek netwerkcorruptie