Namens een (onderzoeks)groep of vanuit je functie in een team initieer je nieuw onderzoek. Je zoekt daarbij naar de regionale, nationale of internationale beleidsprioriteiten waaruit financiële mogelijkheden ontstaan.


 Wat kunnen wij voor je doen?

je omschrijft jouw initiatief en deelt dit met SRS. In een gesprek analyseren we je initiatief en duiden we de ons bekende trends in beleid en subsidies. Per mail ontvang je vervolgens informatie over relevante subsidieprogramma’s. Je ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten waarin je gedetailleerde informatie krijgt over relevante thema’s en mogelijke subsidieprogramma’s. Vervolgens koppel je aan SRS terug hoe je zoektocht verloopt en welke mogelijkheden je benut.

Meer informatie vind je op MijnSaxion. Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Strategische borging en regionale versterkingen