Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je wilt het voorstel ontwikkelen als partner of penvoerder, waarbij een of meer partners in consortiumverband nodig zijn.


 Wat kunnen wij voor je doen?

  1. Call analyse op beleidsprioriteiten, doelstellingen en voorwaarden
  2. Inventariseren behoeften schrijfproces en schrijfteam
  3. Regievoering op proces, inclusief teamleden, tijden/deadlines
  4. Regievoering op prioriteiten en voorwaarden
  5. Spiegelen lezen van aanvragen

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Subsidiespiegel