Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je hebt je keuze voor een call gemaakt en bent bezig met het schrijven van een kansrijk projectvoorstel. De aanvraag is compleet, intern goedgekeurd (of bijna), de overige documenten moeten nog worden toegevoegd. Wij zorgen dat deze bij elkaar staan of de link naar het toe te voegen document hier te vinden is.


 Wat kunnen wij voor je doen?

  1. Standaard (h)erkennings instellingscodes (eHerkenning, PIC, etc)
  2. Procesafspraken over elektronische indiening, dat wil zeggen: in Portal
  3. Wachtwoorden en persoonlijke toegang
  4. Wel/niet verzenden, bestuurlijke borging
  5. Annexes cq achtergronddocumenten verificatie, aanleveren, actueel houden
  6. Checklisting & verificatie aanvraagpakket

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Julia vd Geijn: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl of Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Succesvol subsidieaanvragen indienen