Opfrisser: wachtwoorden voor de Saxion Research Cloud Drive (SRCD)

Omdat er momenteel nogal wat mensen zijn die een nieuwe of hergeïnstalleerde laptop in gebruik nemen, krijgen we meldingen ‘dat het wachtwoord niet werkt’. Het betreft hier dan doorgaans het tot stand brengen van een verbinding naar de SRCD binnen de Windows verkenner (PDF) (volgens ‘webDAV’), waarvan het instellen net iets anders werkt dan het inloggen zoals je dat voor o.a. MijnSaxion gewend bent.
Het wordt haarfijn uitgelegd als je voorgaande link naar de PDF volgt, die je ook altijd kunt terugvinden onder Post-it – Handleidingen.

Loopt je toch tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op.

Projecten inrichten, amendementen en verantwoording

Je project is goedgekeurd. En nu?


 Wat kunnen wij voor je doen?

  1. Electronische inrichting in Portal (of Papier?)
  2. Onderhandelen, klachten
  3. Herindiening
  4. Bijzondere casus en amendementen
  5. Jaarrapportages
  6. Eindrapportage/eindverantwoording
  7. Evaluatie & PDCA verplichtingen

Meer weten? Neem contact op met:

Ingrid Bles: i.m.t.c.bles@saxion.nl of Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl of Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Saxion Bibliotheek organiseert EndNote-training voor Saxion-onderzoekers

Saxion Bibliotheek organiseert op woensdag 15 mei 2019 van 10.15 – 13.00 uur een EndNote-training voor onderzoekers.


De training vindt plaats in Enschede*. EndNote is een applicatie die helpt om de gebruikte literatuur bij het schrijven van wetenschappelijke stukken op een wetenschappelijke manier te verantwoorden. EndNote biedt de mogelijkheid om titelgegevens en korte samenvattingen op te slaan in een eigen digitale bibliotheek. Ook kun je met EndNote literatuurverwijzingen in Word-documenten in voeren en literatuurlijsten samenstellen.

Programma

10:15 Ontvangst met koffie en thee

10:30 Het maken van een database in Endnote. Het opnemen van literatuurverwijzingen uit

verscheidene bronnen, het maken van mappen en deze delen met anderen, ontdubbelen en

doorzoeken van de eigen database.

11:45 Pauze

12:00 Literatuurverwijzingen uit EndNote opnemen in Word en opmaken in teksten volgens APA of

verschillende tijdschriftstijlen.

12:45 Vragen

13:00 Afsluiting

Workshopleider: Marij Tummers / Ruud Steltenpool

Aanmelden

Meld je uiterlijk op maandag 13 mei aan door een mail te sturen aan Marij Tummers van Saxion Bibliotheek: m.j.e.tummers@saxion.nl. *Wil je graag een Endnote-training in Deventer volgen, laat ons dit ook per e-mail weten. Bij voldoende animo organiseren we dan een aparte training in Deventer.

Goed om te weten

Deze training is in principe niet bedoeld voor Mac-gebruikers. Op de pc’s van Saxion kan de Windows-versie van EndNote worden geïnstalleerd. Een eigen laptop meenemen is handig omdat Word en EndNote dan, bij een juiste installatie, ook geïntegreerd zijn. Vooraf kun je het programma downloaden en de plug-ins op je laptop installeren. Gebruik daar deze handleiding bij.