Subsidiemanagement

Onderzoek, innovatie en vernieuwing begint met nieuwsgierigheid en creativiteit. Middelen die nodig zijn worden vervolgens toegewezen door interne en externe besluitvorming. De 10 stappen in de Keten Subsidiemanagement beschrijven de samenwerking tussen initiatiefnemers van projecten en Saxion stakeholders bij het verwerven van externe financiële middelen. Ondersteuning tijdens het doorlopen van subsidieaanvragen is beschikbaar na indienen van de…

Kennisproducten archiveren in de Saxion repository

Kennisproducten worden gearchiveerd in de repository. Denk hierbij niet alleen aan publicaties en artikelen, maar ook presentaties, workshops, deliverables e.a. worden in de repository opgeslagen. Open access publicaties worden gepubliceerd in de HBO Kennisbank en in NARCIS. Producten die niet publiek toegankelijk zijn, worden alleen gearchiveerd. Dit geef je als onderzoeker zelf aan bij het…

Advies en ondersteuning bij Datamanagementplan

Je gaat onderzoek doen. Je subsidieverstrekker of Saxion eist een Datamanagementplan (DMP). Afhankelijk van welke subsidieverstrekker aangeschreven wordt, moet volgens een bepaald format een DMP gemaakt worden. Indien je geen gesubsidieerd onderzoek doet, moet het Saxion-format voor het DMP gebruikt worden.  Wat kunnen wij voor je doen? Je downloadt dit formulier van de SRS-website of…

Training Research Writing

Je hebt een Engelstalige publicatie in voorbereiding. Je hebt ondersteuning nodig in het schrijfproces. Bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat en het perspectief van waaruit je schrijft. Ook kun je vragen hebben over de wijze waarop het publicatieproces verloopt.  Wat kunnen wij voor je doen? Je neemt contact op met SRS. In samenwerking met International…

Language school – cursussen en workshops

Je wilt effectief leren communiceren in internationale context. Dit betreft zowel je schriftelijke als mondelinge communicatie. Je hebt daarbij behoefte aan ondersteuning.  Wat kunnen wij voor je doen? Je neemt contact op met de Saxion Language School. Deze afdeling ondersteunt studenten, ondersteunend personeel en docenten/onderzoekers in het effectief communiceren. Je kunt een keuze maken uit…

Style Guide

Je hebt behoefte aan ondersteuning bij het schrijven en opmaken van je document(en) in het Engels binnen de bij Saxion afgesproken regels. De Saxion Style Guide verstrekt een leidraad voor het schrijven en opmaken van documenten in het Engels met behulp van de binnen Saxion afgesproken regels.  Wat kunnen wij voor je doen? Je kunt…

Glossary

Je bent op zoek naar de vertaling van een algemene, educatieve of Saxion-werkveld gerelateerde term in het Nederlands of Engels.  Wat kunnen wij voor je doen? Met de Saxion Glossary (terminologielijst) vind je eenvoudig de juiste Engelse vertaling voor circa 1.300 termen op het gebied van onderwijs & HRM, aangevuld met algemene, educatieve en Saxion-werkveld…

Advies bij opslag van (privacygevoelige) research data

Je gaat onderzoek doen. Saxion vraagt je om een Data Management Plan (DMP) te maken. Indien je gesubsidieerd onderzoek doet, stelt de subsidieverstrekker dit waarschijnlijk als eis. Of: Je bent data aan het verzamelen, bewerken en/of hergebruiken voor je onderzoek. Tijdens het onderzoeksproces heb je advies nodig over de manier waarop je je data opslaat,…