Projecten inrichten, amendementen en verantwoording

Je project is goedgekeurd. En nu?


 Wat kunnen wij voor je doen?

  1. Electronische inrichting in Portal (of Papier?)
  2. Onderhandelen, klachten
  3. Herindiening
  4. Bijzondere casus en amendementen
  5. Jaarrapportages
  6. Eindrapportage/eindverantwoording
  7. Evaluatie & PDCA verplichtingen

Meer weten? Neem contact op met:

SRGS: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl of Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Kennisproducten archiveren in de Saxion repository

Kennisproducten worden gearchiveerd in de repository. Denk hierbij niet alleen aan publicaties en artikelen, maar ook presentaties, workshops, deliverables e.a. worden in de repository opgeslagen. Open access publicaties worden gepubliceerd in de HBO Kennisbank en in NARCIS. Producten die niet publiek toegankelijk zijn, worden alleen gearchiveerd. Dit geef je als onderzoeker zelf aan bij het uploaden. Indien van toepassing, kan er een prestatie indicator t.b.v. de managementrapportage aan het kennisproduct toegekend worden (zie kopje KPI’s registreren en rapporteren)


  Wat kunnen wij voor je doen?

Je upload je bestanden naar de Saxion repository. Je vult de gevraagde metadata velden in en je geeft daarbij ook aan of er voor dit kennisproduct een prestatie indicator geregistreerd moet worden.
Saxion Bibliotheek controleert de upload, vult evt. metadata aan en zorgt voor archivering en (open access) publicatie in HBO Kennisbamk en NARCIS.

Voor het uploaden in de repository heb je toegangsrechten nodig. Kan je nog niet inloggen? Neem dan contact op met researchservices@saxion.nl.

Voor meer informatie zie de Handleiding uploaden kennisproducten en het document Definitie & voorbeelden prestatie indicatoren 3, 7 & 8 (PDF).

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

researchservices@saxion.nl
Marjolein Hassink: m.hassink@saxion.nl

Advies en ondersteuning bij Datamanagementplan

Je gaat onderzoek doen. Je subsidieverstrekker of Saxion eist een Datamanagementplan (DMP). Afhankelijk van welke subsidieverstrekker aangeschreven wordt, moet volgens een bepaald format een DMP gemaakt worden. Indien je geen gesubsidieerd onderzoek doet, moet het Saxion-format voor het DMP gebruikt worden.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je downloadt dit formulier van de SRS-website of vraagt het digitaal op bij SRS. SRS kan je assisteren en adviseren hoe het DMP het best kan worden ingevuld.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Hans de Brouwer: j.a.m.debrouwer@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl

Training Research Writing

Je hebt een Engelstalige publicatie in voorbereiding. Je hebt ondersteuning nodig in het schrijfproces. Bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat en het perspectief van waaruit je schrijft. Ook kun je vragen hebben over de wijze waarop het publicatieproces verloopt.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met SRS. In samenwerking met International Office word je geplaatst voor de eerstvolgende cursus. Deze wordt aangeboden via de Saxion Academy. De cursus bestrijkt een periode van ongeveer een half jaar.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Peter Caine: p.caine@saxion.nl

Language School: languageschool.io@saxion.nl

Marion Hemsing: m.a.k.hemsing@saxion.nl van Translation Services. Zie ook www.saxion.nl/tweetalig

Language school – cursussen en workshops

Je wilt effectief leren communiceren in internationale context. Dit betreft zowel je schriftelijke als mondelinge communicatie. Je hebt daarbij behoefte aan ondersteuning.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met de Saxion Language School. Deze afdeling ondersteunt studenten, ondersteunend personeel en docenten/onderzoekers in het effectief communiceren. Je kunt een keuze maken uit verschillende cursussen:

  • Courses students: English Upgrade B1 – B2 English Abroad Academic English Basic Advanced Academic Writing
  • Courses staff: Cambridge: First (FCE) Cambridge: Advanced (CAE) Cambridge: Proficiency (CPE)
  • (Courses upcoming): Academic and technical writing (publication)

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Peter Caine van de Language School via languageschool.io@saxion.nl

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Style Guide

Je hebt behoefte aan ondersteuning bij het schrijven en opmaken van je document(en) in het Engels binnen de bij Saxion afgesproken regels.
De Saxion Style Guide verstrekt een leidraad voor het schrijven en opmaken van documenten in het Engels met behulp van de binnen Saxion afgesproken regels.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt gebruik maken van de Saxion Style Guide. Deze handleiding helpt om professionele teksten te schrijven en biedt een selectie van de belangrijkste regels.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Charlotte Bekken, Marion Hemsing via translationservices@saxion.nl.

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Glossary

Je bent op zoek naar de vertaling van een algemene, educatieve of Saxion-werkveld gerelateerde term in het Nederlands of Engels.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Met de Saxion Glossary (terminologielijst) vind je eenvoudig de juiste Engelse vertaling voor circa 1.300 termen op het gebied van onderwijs & HRM, aangevuld met algemene, educatieve en Saxion-werkveld gerelateerde termen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Charlotte Bekken, Marion Hemsing via translationservices@saxion.nl.

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Advies bij opslag van (privacygevoelige) research data

Je gaat onderzoek doen. Saxion vraagt je om een Data Management Plan (DMP) te maken. Indien je gesubsidieerd onderzoek doet, stelt de subsidieverstrekker dit waarschijnlijk als eis. Of: Je bent data aan het verzamelen, bewerken en/of hergebruiken voor je onderzoek. Tijdens het onderzoeksproces heb je advies nodig over de manier waarop je je data opslaat, beschrijft en deelt. Na het afronden van je onderzoek moet je data duurzaam worden opgeslagen om bijvoorbeeld de verifieerbaarheid te garanderen. Indien van toepassing krijgt jouw data de status open access.


Wat kunnen wij voor je doen?

Je hebt reeds een Datamanagement Plan gemaakt. SRS kijkt met je mee hoe dit plan kan worden uitgevoerd. SRS geeft je advies over het omgaan met privacygevoelige data, het delen van data met externe partijen en de wijze waarop je jouw data veilig bewaart. Na afloop van je onderzoek is het belangrijk dat je jouw data in de juiste bestandsformaten opslaat en beschrijft zodat de gegevens blijvend teruggevonden en gebruikt kunnen worden. SRS kan je hierbij helpen. Zie ook de handleiding.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Hans de Brouwer: j.a.m.debrouwer@saxion.nl

Sarah Coombs: s.k.coombs@saxion.nl

researchservices@saxion.nl