Prestatie indicatoren registreren en rapporteren

Bij je kennisproduct dat in de Saxion repository wordt gearchiveerd, kan een kritische prestatie indicator (kpi) worden geregistreerd. Een telling van de prestatie indicatoren wordt, op aanvraag, geleverd door de bibliotheek.
Dit betreft de KPI’s:

  • 3 (producten ten behoeve van de beroepspraktijk en maatschappij),
  • 7 (externe presentaties/demonstraties/expertmeetings),
  • 8 (publicaties: peer review, vakblad, overig, nationaal/internationaal).

Aan een kennisproduct kan slechts één prestatie indicator worden toegekend. Prestatie indicatoren worden gebruikt voor de Managementrapportage en de tussen- en eindevaluatie. Kwaliteit & Regelgeving (K&R) hanteert de kwantitatieve gegevens van de prestatie indicatoren zoals deze in de Saxion repository zijn geregistreerd.


  Wat kunnen wij voor je doen?

Je upload je bestanden naar de Saxion repository. Je geeft daarbij aan welke kpi geregistreerd moet worden en je vult de gevraagde metadata velden in. SRS-Saxion Bibliotheek archiveert de kennisproducten, registreert de kpi’s en levert, op aanvraag, een overzicht van de getelde kpi’s.

Voor het uploaden in de repository heb je toegangsrechten nodig. Kan je nog niet inloggen? Neem dan contact op met researchservices@saxion.nl.

Voor meer informatie zie de Handleiding uploaden kennisproducten en het document Definitie & voorbeelden prestatie indicatoren 3, 7 & 8 (PDF)

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

researchservices@saxion.nl
Marjolein Hassink: m.hassink@saxion.nl

Voor inhoudelijke vragen over prestatie-indicatoren:
Mirjam Aartsen: m.aartsen@saxion.nl

Starten, stoppen en evaluatie van lectoraten

Je wilt informatie over het starten of stoppen van een lectoraat en/of de (evaluatie)verplichtingen die daarbij horen.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Over het starten, stoppen en evalueren van lectoraatsprogramma’s bestaan landelijke voorschriften. Saxion heeft daarvan een eigen vertaling gemaakt, die onder andere inhouden dat binnen een lectoraatslooptijd van zes jaar twee evaluaties plaatsvinden waarbij externe deskundigen zijn betrokken. Meer informatie vind je op MijnSaxion.

Meer weten? Neem contact op met:

Natascha van Hattum van Kwaliteit & Regelgeving (K&R): n.vanhattum@saxion.nl

Peer review

Je wilt het oordeel van vakinhoudelijke deskundigen betrekken bij je onderzoekswerk en hebt vragen over hoe je dat het beste kunt doen.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Peer review is een middel dat wordt ingezet om inhoudelijke feedback te kunnen verkrijgen op onderzoeksproducten, zodat op basis daarvan verbeteringen in het onderzoek kunnen plaatsvinden. Peer review is bedoeld als borging van de kwaliteit van het onderzoek en het onderzoeksprogramma. Binnen Saxion is afgesproken dat peer review ieder jaar plaatsvindt. Afspraken daarover zijn opgenomen in de notitie Saxion-standaard voor peer review.

Meer weten? Neem contact op met:

Natascha van Hattum van Kwaliteit & Regelgeving (K&R): n.vanhattum@saxion.nl

Werkveldtevredenheidsonderzoek voor praktijkgericht onderzoek

Je wilt de tevredenheid van de opdrachtgevers en/of partners van je lectoraat meten.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Voor het meten van tevredenheid van opdrachtgevers en partners in praktijkgericht onderzoek voert Saxion sinds 2011 een werkveldtevredenheidsonderzoek uit. Op het moment dat een onderzoek(sproject) wordt afgerond, wordt een digitale vragenlijst verstuurd naar opdrachtgever(s) en/of partner(s). Die gaat over vertaling praktijk naar het onderzoek, kwaliteit & deskundigheid en communicatie & samenwerking. Kwaliteit & Regelgeving (K&R) voert het onderzoek uit, resultaten worden teruggekoppeld op lectoraatsniveau en op Saxionniveau. Meer informatie vind je op MijnSaxion.

Meer weten? Neem contact op met:

Mirjam Aartsen van Kwaliteit & Regelgeving (K&R): m.aartsen@saxion.nl