Consortiumvorming

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je wilt het voorstel ontwikkelen als partner of penvoerder, waarbij een of meer partners in consortiumverband nodig zijn. We kijken met welke partijen je al contacten hebt en we bespreken de mogelijkheden om nieuwe partners te vinden.


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Partner search
 2. Technology offer
 3. Kennisbasis profiel
 4. Effectief brokerage events vinden en bezoeken
 5. Pitchen oefenen
 6. Consortiumoverleg
 7. Samenwerkingsovereenkomst opstellen / Consortium agreement van standaard naar maatwerk

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Netwerkontwikkeling

Je werkt nu aan onderzoek en innovatie op thema’s waarin je wilt investeren of al een trackrecord heeft. Je kennisbasis is goed, maar lokaal en kan breder en/of internationaler. Jebent bezig je relaties met partijen te ontwikkelen, te intensiveren en structureler te maken. Je wilt en kunt lid worden van een bestaand formeel of informeel netwerk, wat je kunt uitnutten voor inhoudelijke en subsidiegerichte doelen.


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Omschrijf je initiatief en deel dit met ons
 2. In een gesprek analyseren we je relaties en in het licht van ons bekende trends in beleid en subsidies gaan we in dialoog om je partnernetwerk in kaart te brengen
 3. Vanuit de analyseresultaten kijken we naar gewenste partners in binnen en buitenland en hoe je complementair kunt zijn, met additionele waarde.
 4. Je werkt met onze adviezen aan duidelijke profilering van je initiatief en (kennis)basis binnen Saxion
 5. Je ontvangt informatiemails en uitnodigingen voor bijeenkomsten waar je in contact kunt komen met relevante organisaties. In overleg nemen we samen deel aan bijeenkomsten.
 6. Je wordt lid en krijgt toegang tot additionele informatie
 7. Je informeert ons zodat we weten hoe je netwerkontwikkeling verloopt

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl