Training Research Writing

Je hebt een Engelstalige publicatie in voorbereiding. Je hebt ondersteuning nodig in het schrijfproces. Bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat en het perspectief van waaruit je schrijft. Ook kun je vragen hebben over de wijze waarop het publicatieproces verloopt.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met SRS. In samenwerking met International Office word je geplaatst voor de eerstvolgende cursus. Deze wordt aangeboden via de Saxion Academy. De cursus bestrijkt een periode van ongeveer een half jaar.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Peter Caine: p.caine@saxion.nl

Language School: languageschool.io@saxion.nl

Marion Hemsing: m.a.k.hemsing@saxion.nl van Translation Services. Zie ook www.saxion.nl/tweetalig

Interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden

Je bent verbonden aan onderwijs of onderzoek met internationale doelgroepen (studenten of onderzoekers) en hebt informatie nodig over interculturele vraagstukken.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met International Office. We werken aan een aanvullende module op BKO en interculturele cursusconcepten. Aanbod en plaatsing geschiedt uiteindelijk via de Saxion Academy.

Meer weten? Neem contact op met:

Peter Caine: p.caine@saxion.nl

Language School: languageschool.io@saxion.nl

Marion Hemsing: m.a.k.hemsing@saxion.nl van Project Tweetaligheid.