Projecten inrichten, amendementen en verantwoording

Je project is goedgekeurd. En nu?


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Electronische inrichting in Portal (of Papier?)
 2. Onderhandelen, klachten
 3. Herindiening
 4. Bijzondere casus en amendementen
 5. Jaarrapportages
 6. Eindrapportage/eindverantwoording
 7. Evaluatie & PDCA verplichtingen

Meer weten? Neem contact op met:

SRGS: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl of Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Strategische borging en regionale versterkingen

Namens een (onderzoeks)groep of vanuit je functie in een team initieer je nieuw onderzoek. Je zoekt daarbij naar de regionale, nationale of internationale beleidsprioriteiten waaruit financiële mogelijkheden ontstaan.


 Wat kunnen wij voor je doen?

je omschrijft jouw initiatief en deelt dit met SRS. In een gesprek analyseren we je initiatief en duiden we de ons bekende trends in beleid en subsidies. Per mail ontvang je vervolgens informatie over relevante subsidieprogramma’s. Je ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten waarin je gedetailleerde informatie krijgt over relevante thema’s en mogelijke subsidieprogramma’s. Vervolgens koppel je aan SRS terug hoe je zoektocht verloopt en welke mogelijkheden je benut.

Meer informatie vind je op MijnSaxion. Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Subsidieverwervingscapaciteit ontwikkelen

Je hebt niet alleen behoefte aan advies van onze kant maar wilt ook graag ervaringen van collega’s horen. Wat zijn indicatoren om op te letten en op te sturen? Hoe succesvol ben je of is Saxion? Vergelijk dat eens met andere instellingen. Doordat je ons op de hoogte houdt, zijn wij in staat overzicht te houden over de initiatieven binnen Saxion in een bepaald subsidieprogramma. Indien je wilt weten wie bijvoorbeeld nog meer actief is binnen een programma om ervaringen uit te wisselen, kunnen wij je van deze informatie voorzien. Het proces kan altijd beter, sneller en praktischer. Om deze optimalisatie te bereiken is het goed te kijken hoe het hele proces van eerste idee tot indiening is verlopen. Wij horen graag je ervaringen.


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Trackrecord building. Je levert managementinformatie met behulp van indicatoren van elke door jou gedane aanvraag, met aandacht voor call/topic referenties. Dan kunnen wij terugrapporteren welke andere aanvragen in dezelfde call/topic vanuit Saxion in ontwikkeling zijn.
 2. Optimaliseren indienproces. Inventariseren van de uitdaging die je voor ogen hebt bij het managen van subsidieaanvragen, bijvoorbeeld call-gerelateerd, afdeling/team-gerelateerd of anderzijds.
 3. Je levert managementinformatie met behulp van indicatoren van elke door jou gedane aanvraag, met aandacht voor call referenties. Wij leveren je informatie over de aanvraag productie en succesratio binnen Saxion.
 4. Analyse call feedback van de evaluatoren. Op basis van door jou ontvangen correspondentie analyseren we succesfactoren en openstaande uitdagingen.

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: m.a.ruiterkamp@saxion.nl

Subsidiespiegel

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je wilt het voorstel ontwikkelen als partner of penvoerder, waarbij een of meer partners in consortiumverband nodig zijn.


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Call analyse op beleidsprioriteiten, doelstellingen en voorwaarden
 2. Inventariseren behoeften schrijfproces en schrijfteam
 3. Regievoering op proces, inclusief teamleden, tijden/deadlines
 4. Regievoering op prioriteiten en voorwaarden
 5. Spiegelen lezen van aanvragen

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Draagvlak Saxion-stakeholders

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Op het moment dat je serieus een voorstel verder wilt ontwikkelen, stel je je directeur hiervan op de hoogte en vraag je goedkeuring. Hiermee vraag je al in eerste aanleg advies bij Financial Control en eventueel Juridische Zaken. Je informeert SRGS.


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Procedure Saxion, startpunt nieuwe aanvraag, herindiening, amendement, etcetera
 2. Procedure doorspreken
 3. FC contact opzoeken doe je zelf
 4. JZ coördinatie
 5. Voorbereiden CvB-besluit

Meer weten? Neem contact op met:

SRGS: Julia vd Geijn: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl

Succesvol subsidieaanvragen indienen

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je hebt je keuze voor een call gemaakt en bent bezig met het schrijven van een kansrijk projectvoorstel. De aanvraag is compleet, intern goedgekeurd (of bijna), de overige documenten moeten nog worden toegevoegd. Wij zorgen dat deze bij elkaar staan of de link naar het toe te voegen document hier te vinden is.


 Wat kunnen wij voor je doen?

 1. Standaard (h)erkennings instellingscodes (eHerkenning, PIC, etc)
 2. Procesafspraken over elektronische indiening, dat wil zeggen: in Portal
 3. Wachtwoorden en persoonlijke toegang
 4. Wel/niet verzenden, bestuurlijke borging
 5. Annexes cq achtergronddocumenten verificatie, aanleveren, actueel houden
 6. Checklisting & verificatie aanvraagpakket

Meer weten? Neem contact op met:

ISIP: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Julia vd Geijn: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl of Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Quickscan subsidiemogelijkheden

Je ontwikkelt nieuwe ideeën en een (onderzoeks-)lijn en zoekt naar financiële mogelijkheden. Omschrijf je idee en deel dit met ons. SRS kan je gericht informeren over subsidies.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Aan de hand van het door jou omschreven idee geeft SRS je uitleg over diverse subsidieprogramma’s. Samen kijken we welk programma het beste aansluit bij jouw onderzoek en wensen. Daarbij is het mogelijk gezamenlijk de centrale subsidiedatabase te raadplegen. Vervolgens ontvang je per mail informatie over de voor jou relevante subsidieprogramma’s. Daarnaast nodigen wij je uit voor bijeenkomsten waarin je gedetailleerde voorlichting krijgt over deze programma’s. Vervolgens koppel je aan SRS terug hoe je zoektocht verloopt en welke mogelijkheden je benut.

Meer informatie vind je op MijnSaxion. Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kunt je mailen naar:

ISIP: William Sanchez: w.c.sanchez@saxion.nl en Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl
SRGS: Siep Littooij: s.l.littooij@saxion.nl

Strategische advisering subsidieverwerving

Vertrekpunt is dat je als onderzoeker die gebruik wenst te maken van de services kunt rekenen op kwalitatief goede ondersteuning die in afstemming met de onderzoekers zijn ontwikkeld. De services worden in onderlinge samenhang aangeboden en bieden in deze integrale presentatie meerwaarde. De verschillende services blijven onderdeel van de diverse expertise dragende diensten en/of bureaus, die de verantwoordelijkheid hebben de kwaliteit van de betreffende service te garanderen. Deze bureaus en diensten blijven ook budgetverantwoordelijk

Meer weten? Kijk op MijnSaxion.

Subsidiemanagement

Onderzoek, innovatie en vernieuwing begint met nieuwsgierigheid en creativiteit. Middelen die nodig zijn worden vervolgens toegewezen door interne en externe besluitvorming. De 10 stappen in de Keten Subsidiemanagement beschrijven de samenwerking tussen initiatiefnemers van projecten en Saxion stakeholders bij het verwerven van externe financiële middelen. Ondersteuning tijdens het doorlopen van subsidieaanvragen is beschikbaar na indienen van de Project Outline.

Meer weten? Kijk op MijnSaxion

Meer weten? Neem contact op met:
SRGS: j.j.m.vandegeijn@saxion.nl