Language school – cursussen en workshops

Je wilt effectief leren communiceren in internationale context. Dit betreft zowel je schriftelijke als mondelinge communicatie. Je hebt daarbij behoefte aan ondersteuning.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met de Saxion Language School. Deze afdeling ondersteunt studenten, ondersteunend personeel en docenten/onderzoekers in het effectief communiceren. Je kunt een keuze maken uit verschillende cursussen:

  • Courses students: English Upgrade B1 – B2 English Abroad Academic English Basic Advanced Academic Writing
  • Courses staff: Cambridge: First (FCE) Cambridge: Advanced (CAE) Cambridge: Proficiency (CPE)
  • (Courses upcoming): Academic and technical writing (publication)

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Peter Caine van de Language School via languageschool.io@saxion.nl

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Style Guide

Je hebt behoefte aan ondersteuning bij het schrijven en opmaken van je document(en) in het Engels binnen de bij Saxion afgesproken regels.
De Saxion Style Guide verstrekt een leidraad voor het schrijven en opmaken van documenten in het Engels met behulp van de binnen Saxion afgesproken regels.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt gebruik maken van de Saxion Style Guide. Deze handleiding helpt om professionele teksten te schrijven en biedt een selectie van de belangrijkste regels.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Charlotte Bekken, Marion Hemsing via translationservices@saxion.nl.

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Glossary

Je bent op zoek naar de vertaling van een algemene, educatieve of Saxion-werkveld gerelateerde term in het Nederlands of Engels.


 Wat kunnen wij voor je doen?

Met de Saxion Glossary (terminologielijst) vind je eenvoudig de juiste Engelse vertaling voor circa 1.300 termen op het gebied van onderwijs & HRM, aangevuld met algemene, educatieve en Saxion-werkveld gerelateerde termen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Charlotte Bekken, Marion Hemsing via translationservices@saxion.nl.

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.