Van slib naar shirt

Lectoraat: Smart Functional Materials

Betrokkenen: Gerrit Bouwhuis (associate lector), Jens Oelereich (hoofdonderzoeker), Francis Stam (projectsupport)

Samenvatting: SaXcell is een breed onderzoeksprogramma van Saxion, gericht op de hernieuwbare inzet van geregenereerde cellulose. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een gepatenteerd proces waarmee SaXcell gemaakt wordt, een geregenereerde vezel uit afvalkatoen. Deze vezels kunnen weer als grondstof in de textielindustrie verwerkt worden. Daarmee is afval teruggebracht tot hoogwaardige grondstof, inzetbaar in de normale textielindustrie. Dit heeft als gevolg dat minder katoen gecultiveerd moet worden en hierdoor water, kunstmest en bestrijdingsmiddelen op grote schaal bespaard kunnen worden.

ProstaatKankerStichting: intimiteit en seksualiteit

Lectoraat: Verpleegkunde

Betrokkenen: Jan Jukema (lector), Marjolein den Ouden (hoofdonderzoeker), Myrna Pelgrum (onderzoeker) en Ad Bergsma (onderzoeker)

Samenvatting: Ondanks dat prostaatkanker en de behandeling hiervan grote invloed hebben op de feitelijke mogelijkheden tot intimiteit, seksualiteit, de persoon als geheel en op de relatie, is dit een weinig besproken onderwerp tussen arts/oncologieverpleegkundige en donateur en partner. In opdracht van het bestuur van de ProstaatKankerStichting zijn de donateurs met prostaatkanker en hun partners bevraagd over de invloed van de ziekte op intimiteit en seksualiteit.  (meer…)

Raak MKB Data in Smart Industry

Lectoraat: Ambient Intelligence

Betrokkenen: Wilco Bonestroo (associate lector), Martin Wesselink (hoofdonderzoeker) Evert Duipmans (hoofdonderzoeker)

Samenvatting: Nederlandse bedrijven lopen achter op het gebied van Smart Industry. Er wordt veel over nagedacht en geschreven, maar de daadwerkelijke toepassing staat nog in de kinderschoenen. Ondernemers zijn nog onvoldoende bekend met de komende digitale revolutie en de gevolgen daarvan voor hun bedrijf. Grote bedrijven kunnen complexe oplossingen aanschaffen. De mkb’er wil echter zelf met zijn proces kunnen experimenteren. Met vaak eenvoudige middelen is het mogelijk om met behulp van data het productieproces te optimaliseren of om de kwaliteit van een product te verbeteren. Dit project ontwikkelt methoden en tools die mkb’ers hierbij helpen.  (meer…)