De Saxion Ethische Advies Commissie (SEAC) is er op gericht om laagdrempelig advies te geven over kwetsbare onderdelen en ethische dilemma’s in de opzet en uitvoering van praktijkgericht onderzoek. In de gezondheidszorg en het welzijnsdomein gelden strengere eisen vanuit wet- en regelgeving voor het uitvoeren van onderzoek, waardoor het gebruikelijker is om onderzoek te laten toetsen. De functie van de SEAC is breder en roept onderzoekers vanuit alle domeinen op om kritisch na te denken over bijvoorbeeld privacy, opslaan van data en impact van jouw onderzoek.

Self-check voor onderzoekers

Als onderzoeker kun je eerst een self-check doen door het invullen van een vragenboom. Heb je twijfels over de methode van onderzoek of ethische vragen? Mail dan nu al je vraag en een korte opzet van je onderzoek naar seac@saxion.nl.

Samenstelling van de Saxion Ethische Advies Commissie:

  • dr. Marjolein den Ouden, lector Technology, Health & Care (voorzitter)
  • mr. Ellis van Dooren – Wisseborn, hoofddocent HBO Rechten (secretaris)
  • dr. Steven Dorrestijn, lector Ethiek & Technologie
  • dr. Martin Bennink, lector Nanotechnologie
  • Erik van den Beld MSc, functionaris Gegevensbescherming