Mirjam Aartsen

Bureau Kwaliteitszorg

m.aartsen@saxion.nl / 06-20941819

Prestatie-indicatoren onderzoek, waaronder werkveldtevredenheid voor praktijkgericht onderzoek

 

 


Wouter Ates

Bureau Kwaliteitszorg

w.h.ates@saxion.nl / 06-22610264

Juridische advisering over overeenkomsten, intellectueel eigendom, geheimhouding, samenwerking en aansprakelijkheid.

 

 


Wouter Barewijk

w.m.barewijk@saxion.nl / 06-82140781

 

 


Charlotte Bekken

International Office

c.t.m.bekken@saxion.nl / 06-23286922

Style Guide, Glossary

 


Erik van den Beld

Bureau Bestuur
Functionaris Gegevensbescherming

e.j.a.vandenbeld@saxion.nl / 06-10081955

Privacywetgeving (AVG), aanpalende wetgeving en Dataprotectie (FG/DPO).
Organisatie, Cultuur & Management (MSc), Bedrijfskunde, Projectmanagement en IT&Management en Processen

 


Ingrid Bles

International Office (ISIP)

i.m.t.c.bles@saxion.nl / 06-20916208

Projecten inrichten, amendementen en verantwoording, subsidie verwervingscapaciteit ontwikkelen, draagvlak Saxion stakeholders, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidievoorwaarden doorgronden, staatssteun inclusiviteit, project control

 


Hans de Brouwer

Saxion Bibliotheek

j.a.m.debrouwer@saxion.nl / 088-0191794

Informatie over auteursrechten, informatie over intellectueel eigendom, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion Repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data

 


Peter Caine

International Office

p.caine@saxion.nl / 06-13192462

Training research writing, interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, cursussen en workshops Language School

 


Sarah Coombs

Saxion Bibliotheek

s.k.coombs@saxion.nl / 06-20915824

Informatie over auteursrechten, KPI’s registreren en rapporteren, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data

 


Rudy Dokter

Saxion Bibliotheek

r.dokter@saxion.nl / 06-83001112

Informatiearchitect en Business Informatiemanager Voorzieningen

 

 


Julia van de Geijn

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

j.j.m.vandegeijn@saxion.nl / 06-19073958

Projecten inrichten, amendementen en verantwoording, draagvlak Saxion stakeholders, succesvol subsidieaanvragen indienen

 


Cynthia Halfwerk

Saxion Bibliotheek

c.halfwerk@saxion.nl / 06-20915768

Informatiespecialist, contactpersoon AuteursrechtInformatiePunt (AIP), informatie over auteursrechten, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties

 

 


Marion Hemsing

International Office

m.a.k.hemsing@saxion.nl / 06-12352873

Training research writing,  interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, academic English writing, proeflezen Engelstalige publicaties, Style Guide, Glossary

 


Siep Littooij

International Office (ISIP) / Saxion Research & Graduate School (SRGS)

s.l.littooij@saxion.nl / 06-30124083

Consortiumvorming, netwerkontwikkeling, projecten inrichten, amendementen en verantwoording,  strategische borging en internationale versterkingen, subsidieverwervingscapaciteit ontwikkelen, subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, quickscan subsidiemogelijkheden

 


Renate Mattiszik

Saxion Bibliotheek

r.mattiszik@saxion.nl / 06-12594034

Data Librarian, advies en ondersteuning van Research Data Management tijdens de hele levenscyclus van je datasets met onder andere
het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het deponeren van data in de Saxion repository, FAIR-principes en Metrics

 


Frans Pol

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

f.g.m.pol@saxion.nl / 06-22946907

 

 

 


William Sanchez

International Office (ISIP)

w.c.sanchez@saxion.nl / 06-20942168

Consortiumvorming, netwerkontwikkeling, strategische borging en internationale versterkingen, subisidiespiegel, quickscan subsidiemogelijkeden

 


Wendy Scheper

Saxion Bibliotheek

w.scheper@saxion.nl / 088-0193214

Ondersteuning bij het registreren van onderzoek en de Saxion Research Cloud Drive, registratie Saxion onderzoekersdatabase, uploaden (open access) publicaties in de repository en publiceren in HBO Kennisbank en NARCIS.
Coördineren Post-It voor het Onderwijs met o.a.: rechtenbeheer, uploaden bachelor en master scripties in de repository, publiceren (open access) in de HBO-Kennisbank

 

 


Ruud Steltenpool

Saxion Bibliotheek

r.g.steltenpool@saxion.nl / 088-0191741

Training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data, advies en ondersteuning van Research Data Management tijdens de hele levenscyclus van je datasets met o.a.: het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het deponeren van data in de Saxion repository, FAIR-principes en Metrics

 


Margo Timmer

Saxion Bibliotheek

m.c.timmer@saxion.nl / 06-12289183

Ondersteuning van research data management tijdens de hele onderzoek cyclus met o.a.: het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het uploaden van datasets in de repository. Ondersteuning bij aanvragen unieke registratienummers voor onderzoekers (orcid) en registratie in Saxion onderzoekersdatabase. Aanvragen en registreren unieke registratienummers voor publicaties en datasets (doi en isbn). Archiveren publicaties, presentaties en beroepsproducten en registreren & rapporteren van kpi’s. Uploaden (open access) publicaties in de repository en publiceren in HBO Kennisbank en NARCIS

 


Hans van der Wal

Bureau Corporate Information Management

h.j.h.vanderwal@saxion.nl / 06-51234570

Corporate Information Security Officer

 

 


Gerald Wildenbeest

Saxion Bibliotheek

g.j.wildenbeest@saxion.nl / 088-0196137

Technische ondersteuning op Saxion Research Cloud Drive (SRCD), en Post-It. Ondersteuning van Research Data Management, DMP, FAIR principles en Linked Data