Wie-is-wie

Mirjam Aartsen

Kwaliteit & Regelgeving (K&R)

m.aartsen@saxion.nl / 06-20941819

Prestatie-indicatoren onderzoek, waaronder werkveldtevredenheid voor praktijkgericht onderzoek


Wouter Ates

Bureau Bestuur

w.h.ates@saxion.nl / 06-22610264

Juridische advisering over overeenkomsten, intellectueel eigendom, geheimhouding, samenwerking en aansprakelijkheid.


Wouter Barewijk

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

w.m.barewijk@saxion.nl / 06-82140781

Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en project inrichting met focus op de subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de reguliere subsidieaanbieders (voorbeelden: NWO, RVO, Provincie).


Charlotte Bekken

International Office

c.t.m.bekken@saxion.nl / 06-23286922

Style Guide, Glossary


Hans de Brouwer

Saxion Bibliotheek

j.a.m.debrouwer@saxion.nl / 06-10539776

Informatie over auteursrechten, informatie over intellectueel eigendom, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion Repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data


Peter Caine

International Office

p.caine@saxion.nl / 06-13192462

Training research writing, interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, cursussen en workshops Language School


Sarah Coombs

Saxion Bibliotheek

s.k.coombs@saxion.nl / 06-20915824

Informatie over auteursrechten, KPI’s registreren en rapporteren, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data


Rudy Dokter

BSO Keten Competence Center

r.dokter@saxion.nl / 06-83001112

Informatiearchitect


Cynthia Halfwerk

Saxion Bibliotheek

c.halfwerk@saxion.nl / 06-20915768

Informatiespecialist, contactpersoon AuteursrechtInformatiePunt (AIP), informatie over auteursrechten, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties


Natascha van Hattum – Janssen

Kwaliteit & Regelgeving (K&R)

n.vanhattum@saxion.nl / 06 10440630

Kwaliteitszorg Onderzoek en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk Onderzoek


Marion Hemsing

International Office

m.a.k.hemsing@saxion.nl / 06-12352873

Training research writing,  interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, academic English writing, proeflezen Engelstalige publicaties, Style Guide, Glossary


Siep Littooij

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

s.l.littooij@saxion.nl / 06-30124083

Ik ondersteun consortiumvorming en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten, vaak met een thematische inslag. Actief bij het faciliteren van Europese samenwerking en verwerven van fondsen, daarom ben ik bekend met de EU Funding & Tenders portal. (EU) Liaison officer namens Saxion in de ambtelijke UASNL en Th!nkEastNetherlands netwerken. Betrokken bij netwerkontwikkeling in CleantechRegio en met de provincies. Ik denk graag mee over governance, strategische keuzes en internationale deelname, ook als je die vastlegt in overeenkomsten (Management agreements, Consortium agreements) Vragen over *Research Professional kun je mij stellen. Binnen SRGS eerste contactpersoon voor o.a. NWA, SPRONG.


Bernadette Lohuis

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

b.a.m.lohuis@saxion.nl / 06-2249 9194

Als Liaison- officer ondersteun ik consortiumvorming en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten op het gebied van Health, wellbeing & technology. Momenteel veel aandacht voor preventie, leefstijl en leefomgeving met natuurlijk de rol van technologie hierin. Contactpersoon voor Health Holland, Health Valley, TopFit, OostNL, TNO, Topcluster Medtech Twente, Vitaal Twente, TZA, Deventer GROZzerdam. Daarnaast de landelijke, regionale en locale overheden t.a.v. vraagstukken m.b.t. Health.


Mirjam Losse

Teaching and Learning Centre (TLC)

m.a.losse@saxion.nl

Een breed opgeleide onderzoeksmethodoloog met enerzijds expertise in ontwerponderzoek en actieonderzoek in diverse domeinen, en anderzijds ervaren in beschrijvend en verklarend onderzoek in het sociaal-economisch domein. Binnen Saxion train ik onderzoekers en coach ik lectoraten bij hun praktijkgerichte onderzoek en interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s. Daarnaast doe ik onderzoek naar interdisciplinaire methoden van praktijkgericht onderzoek en de integratie van onderzoek in het curriculum.


Renate Mattiszik

Saxion Bibliotheek

r.mattiszik@saxion.nl / 06-12594034

Data Librarian, advies en ondersteuning van Research Data Management tijdens de hele levenscyclus van je datasets met onder andere het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het deponeren van data in de Saxion repository, FAIR-principes en Metrics


Henry Meutstege

Corporate Information Security Officer (CISO)

06-51854290

Als CISO ben ik verantwoordelijk voor het informatiebeveiliging beleid en heb daarin een controlerende, adviserende en ondersteunende rol. Dus bij vragen over informatiebeveiliging kun je bij mij terecht!


Bas Olde Hampsink

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

b.g.m.oldehampsink@saxion.nl / 06-53256721

Vanuit het SRGS werkzaam voor Novel-T Smart en het Saxion Business Point. Bij Novel-T Smart worden studenten verbonden met het werkveld om gezamenlijk kennis te ontwikkelen door onderzoeks- en onderwijsopdrachten uit te voeren en om talentbehoud voor de regio te bewerkstelligen. Vanuit Novel-T Smart worden de Business loketten van de UT (Strategic Business Development), het ROC van Twente (de HUB), het Saxion Business Point en de Science Shop van Novel-T met elkaar verbonden


William Sanchez

International Office (ISIP)

w.c.sanchez@saxion.nl / 06-20942168

Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en projecten inrichten met focus op (internationalisering van) onderwijs subsidies. (voorbeelden: Erasmus en NUFFIC OKP). Consortiumvorming, netwerkontwikkeling, strategische borging en internationale versterkingen


Ilse Schreurs

Onderwijs & Student Support (OSS)

i.schreurs.01@saxion.nl / 06-22487390

Begeleiding van subsidietrajecten, maar ook vraagbaak en verbinder, gericht op Onderwijs. Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en project inrichting met focus op de subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de reguliere subsidieaanbieders (regionaal, provinciaal, landelijk, internationaal). Ervaring vanuit zowel subsidieadvies- als subsidieverstrekkende kant.


Ruud Steltenpool

Saxion Bibliotheek

r.g.steltenpool@saxion.nl / 06-57934124

DATA-training en -advies voor reproduceerbare open science met impact.
Focus op “voorkomen is beter dan genezen” middels aandacht voor o.a. :


Hans Vossensteyn

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

j.j.vossensteyn@saxion.nl / 06-519 15301

Directeur Saxion Research & Graduate School


Gerald Wildenbeest

Saxion Bibliotheek

g.j.wildenbeest@saxion.nl / 06-82853867

Technische ondersteuning op Saxion Research Cloud Drive (SRCD), en Research Repository. Ondersteuning van Research Data Management, DMP, FAIR principles en Linked Data


Monique Witlam

Privacy Officer

privacy@saxion.nl / m.witlam@saxion.nl/ 06-11189110

Informatie en ondersteuning op gebied van privacywetgeving (AVG).

Voor (AVG) vragen, ondersteuning en advies rondom bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten, (pre) DPIA’s en gegevensuitwisselingsovereenkomsten kunt u bij mij terecht. AVG wetgeving is een feit en we denken mee vanuit het standpunt dat (bijna) alles mogelijk is mits goed geregeld.