Mirjam Aartsen

Bureau Kwaliteitszorg

m.aartsen@saxion.nl / 06-20941819

Prestatie-indicatoren onderzoek, waaronder werkveldtevredenheid voor praktijkgericht onderzoek


Wouter Ates

Bureau Kwaliteitszorg

w.h.ates@saxion.nl / 06-22610264

Juridische advisering over overeenkomsten, intellectueel eigendom, geheimhouding, samenwerking en aansprakelijkheid.


Wouter Barewijk

w.m.barewijk@saxion.nl / 06-82140781

Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en project inrichting met focus op de subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de reguliere subsidieaanbieders (voorbeelden: NWO, RVO, Provincie).


Charlotte Bekken

International Office

c.t.m.bekken@saxion.nl / 06-23286922

Style Guide, Glossary


Erik van den Beld

Bureau Bestuur
Functionaris Gegevensbescherming

e.j.a.vandenbeld@saxion.nl / 06-10081955

Privacywetgeving (AVG), aanpalende wetgeving en Dataprotectie (FG/DPO).
Organisatie, Cultuur & Management (MSc), Bedrijfskunde, Projectmanagement en IT&Management en Processen


Ingrid Bles

International Office (ISIP)

i.m.t.c.bles@saxion.nl / 06-20916208

Projecten inrichten, amendementen en verantwoording, subsidie verwervingscapaciteit ontwikkelen, draagvlak Saxion stakeholders, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidievoorwaarden doorgronden, staatssteun inclusiviteit, project control


Hans de Brouwer

Saxion Bibliotheek

j.a.m.debrouwer@saxion.nl / 088-0191794

Informatie over auteursrechten, informatie over intellectueel eigendom, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion Repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data


Peter Caine

International Office

p.caine@saxion.nl / 06-13192462

Training research writing, interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, cursussen en workshops Language School


Sarah Coombs

Saxion Bibliotheek

s.k.coombs@saxion.nl / 06-20915824

Informatie over auteursrechten, KPI’s registreren en rapporteren, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data


Rudy Dokter

Saxion Bibliotheek

r.dokter@saxion.nl / 06-83001112

Informatiearchitect en Business Informatiemanager Voorzieningen


Julia van de Geijn

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

j.j.m.vandegeijn@saxion.nl / 06-19073958

Vraagbaak en begeleiding succesvol subsidieaanvragen indienen, met de focus op de interne planning, subsidie regelementen en verantwoording, management informatie subsidiemanagement, draagvlak Saxion stakeholders. verbeterprojecten subsidie en onderzoekmanagement.


Cynthia Halfwerk

Saxion Bibliotheek

c.halfwerk@saxion.nl / 06-20915768

Informatiespecialist, contactpersoon AuteursrechtInformatiePunt (AIP), informatie over auteursrechten, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties


Natascha van Hattum – Janssen

Bureau Kwaliteitszorg

n.vanhattum@saxion.nl / 06 10440630

Kwaliteitszorg Onderzoek en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk Onderzoek


Marion Hemsing

International Office

m.a.k.hemsing@saxion.nl / 06-12352873

Training research writing,  interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, academic English writing, proeflezen Engelstalige publicaties, Style Guide, Glossary


Siep Littooij

International Office (ISIP) / Saxion Research & Graduate School (SRGS)

s.l.littooij@saxion.nl / 06-30124083

Saxion (EU) Liaison officer, netwerkontwikkeling, consortiumvorming en complexe projecten. Thematische programma’s inrichten (voorbeelden: H2020, NWA, SPRONG), agreements, governance en amendementen, strategische borging en internationale versterkingen, subsidieverwervingscapaciteit ontwikkelen (lobby).


Renate Mattiszik

Saxion Bibliotheek

r.mattiszik@saxion.nl / 06-12594034

Data Librarian, advies en ondersteuning van Research Data Management tijdens de hele levenscyclus van je datasets met onder andere het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het deponeren van data in de Saxion repository, FAIR-principes en Metrics


William Sanchez

International Office (ISIP)

w.c.sanchez@saxion.nl / 06-20942168

Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en projecten inrichten met focus op (internationalisering van) onderwijs subsidies. (voorbeelden: Erasmus en NUFFIC OKP). Consortiumvorming, netwerkontwikkeling, strategische borging en internationale versterkingen


Wendy Scheper

Saxion Bibliotheek

w.scheper@saxion.nl / 088-0193214

Ondersteuning bij het registreren van onderzoek en de Saxion Research Cloud Drive, registratie Saxion onderzoekersdatabase, uploaden (open access) publicaties in de repository en publiceren in HBO Kennisbank en NARCIS.
Coördineren Post-It voor het Onderwijs met o.a.: rechtenbeheer, uploaden bachelor en master scripties in de repository, publiceren (open access) in de HBO-Kennisbank


Ruud Steltenpool

Saxion Bibliotheek

r.g.steltenpool@saxion.nl / 088-0191741

 • Training en ondersteuning in het gebruik van:
  • onderzoeksapplicaties (atlas.ti, SPSS, Endnote basic en eventueel Qualtrics*)
  • data/tekst-verwerking (spreadsheet slim indelen, transcribreren**, Jupyter, Python, Unix command-line, Open Refine, SQL, reguliere expressies, git en eventueel R(stats) en machine learning)
  • wetenschappelijke databanken.
 • Verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets.
 • Advies en ondersteuning bij hele levenscyclus data met DataManagementPlan als hulpmiddel (registreren onderzoek, privacy-gevoeligheid, Saxion Research Cloud Drive, FAIR principes, Saxion repository) en Metrics.
  *Qualtrics primair via qualtrics@saxion.nl
  **transcribreren primair in Kaltura, video@saxion.nl

Margo Timmer

Saxion Bibliotheek

m.c.timmer@saxion.nl / 06-12289183

Ondersteuning van research data management tijdens de hele onderzoek cyclus met o.a.: het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het uploaden van datasets in de repository. Ondersteuning bij aanvragen unieke registratienummers voor onderzoekers (orcid) en registratie in Saxion onderzoekersdatabase. Aanvragen en registreren unieke registratienummers voor publicaties en datasets (doi en isbn). Archiveren publicaties, presentaties en beroepsproducten en registreren & rapporteren van kpi’s. Uploaden (open access) publicaties in de repository en publiceren in HBO Kennisbank en NARCIS


Hans Vossensteyn

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

j.j.vossensteyn@saxion.nl / 088-0193675

Directeur Saxion Research & Graduate School


Hans van der Wal

Bureau Corporate Information Management

h.j.h.vanderwal@saxion.nl / 06-51234570

Corporate Information Security Officer


Gerald Wildenbeest

Saxion Bibliotheek

g.j.wildenbeest@saxion.nl / 088-0196137

Technische ondersteuning op Saxion Research Cloud Drive (SRCD), en Post-It. Ondersteuning van Research Data Management, DMP, FAIR principles en Linked Data