Mirjam Aartsen

Kwaliteit & Regelgeving (K&R)

m.aartsen@saxion.nl / 06-20941819

Prestatie-indicatoren onderzoek, waaronder werkveldtevredenheid voor praktijkgericht onderzoek


Wouter Ates

Kwaliteit & Regelgeving (K&R)

w.h.ates@saxion.nl / 06-22610264

Juridische advisering over overeenkomsten, intellectueel eigendom, geheimhouding, samenwerking en aansprakelijkheid.


Wouter Barewijk

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

w.m.barewijk@saxion.nl / 06-82140781

Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en project inrichting met focus op de subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de reguliere subsidieaanbieders (voorbeelden: NWO, RVO, Provincie).


Charlotte Bekken

International Office

c.t.m.bekken@saxion.nl / 06-23286922

Style Guide, Glossary


Erik van den Beld

Bureau Bestuur
Functionaris Gegevensbescherming

e.j.a.vandenbeld@saxion.nl / 06-10081955

Privacywetgeving (AVG), aanpalende wetgeving en Dataprotectie (FG/DPO).
Organisatie, Cultuur & Management (MSc), Bedrijfskunde, Projectmanagement en IT&Management en Processen


Ingrid Bles

International Office (ISIP)

i.m.t.c.bles@saxion.nl / 06-20916208

Projecten inrichten, amendementen en verantwoording, subsidie verwervingscapaciteit ontwikkelen, draagvlak Saxion stakeholders, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidievoorwaarden doorgronden, staatssteun inclusiviteit, project control


Hans de Brouwer

Saxion Bibliotheek

j.a.m.debrouwer@saxion.nl / 088-0191794

Informatie over auteursrechten, informatie over intellectueel eigendom, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion Repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data


Peter Caine

International Office

p.caine@saxion.nl / 06-13192462

Training research writing, interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, cursussen en workshops Language School


Sarah Coombs

Saxion Bibliotheek

s.k.coombs@saxion.nl / 06-20915824

Informatie over auteursrechten, KPI’s registreren en rapporteren, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data


Rudy Dokter

Saxion Bibliotheek

r.dokter@saxion.nl / 06-83001112

Informatiearchitect en Business Informatiemanager Voorzieningen


Julia van de Geijn

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

j.j.m.vandegeijn@saxion.nl / 06-19073958

Vraagbaak en begeleiding succesvol subsidieaanvragen indienen, met de focus op de interne planning, subsidie regelementen en verantwoording, management informatie subsidiemanagement, draagvlak Saxion stakeholders. verbeterprojecten subsidie en onderzoekmanagement.


Cynthia Halfwerk

Saxion Bibliotheek

c.halfwerk@saxion.nl / 06-20915768

Informatiespecialist, contactpersoon AuteursrechtInformatiePunt (AIP), informatie over auteursrechten, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties


Natascha van Hattum – Janssen

Kwaliteit & Regelgeving (K&R)

n.vanhattum@saxion.nl / 06 10440630

Kwaliteitszorg Onderzoek en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk Onderzoek


Marion Hemsing

International Office

m.a.k.hemsing@saxion.nl / 06-12352873

Training research writing,  interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, academic English writing, proeflezen Engelstalige publicaties, Style Guide, Glossary


Marianne Kroeze – van Oene

Business Support Organisatie

j.h.vanoene@saxion.nl / 06-19073407

Business informatiemanager voor de keten onderzoek. Vanuit deze rol pak ik externe ontwikkelingen, interne wensen, contractverlengingen en optimalisaties voor tools, applicaties en systemen op. Hans Vossensteyn is daarin als keteneigenaar mijn belangrijkste aanspreekpunt. We werken vanuit een ketenplan en ik schakel tussen de klantwensen, projectvoorstellen en de borging daarvan. Daarbij houd ik mij bezig met het ‘change gedeelte’ en key-users en functioneel beheerders focussen op de dagelijkse gang van zaken. Hierin werken we uiteraard nauw samen, omdat zij precies zien waar de wensen liggen.


Siep Littooij

International Office (ISIP) / Saxion Research & Graduate School (SRGS)

s.l.littooij@saxion.nl / 06-30124083

Saxion (EU) Liaison officer, netwerkontwikkeling, consortiumvorming en complexe projecten. Thematische programma’s inrichten (voorbeelden: H2020, NWA, SPRONG), agreements, governance en amendementen, strategische borging en internationale versterkingen, subsidieverwervingscapaciteit ontwikkelen (lobby).


Renate Mattiszik

Saxion Bibliotheek

r.mattiszik@saxion.nl / 06-12594034

Data Librarian, advies en ondersteuning van Research Data Management tijdens de hele levenscyclus van je datasets met onder andere het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het deponeren van data in de Saxion repository, FAIR-principes en Metrics


William Sanchez

International Office (ISIP)

w.c.sanchez@saxion.nl / 06-20942168

Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en projecten inrichten met focus op (internationalisering van) onderwijs subsidies. (voorbeelden: Erasmus en NUFFIC OKP). Consortiumvorming, netwerkontwikkeling, strategische borging en internationale versterkingen


Wendy Scheper

Saxion Bibliotheek

w.scheper@saxion.nl / 088-0193214

Ondersteuning bij het registreren van onderzoek en de Saxion Research Cloud Drive, registratie Saxion onderzoekersdatabase, uploaden (open access) publicaties in de repository en publiceren in HBO Kennisbank en NARCIS.
Coördineren Post-It voor het Onderwijs met o.a.: rechtenbeheer, uploaden bachelor en master scripties in de repository, publiceren (open access) in de HBO-Kennisbank


Ruud Steltenpool

Saxion Bibliotheek

r.g.steltenpool@saxion.nl / 088-0191741

DATA-training en -advies voor reproduceerbare open science met impact.
Focus op “voorkomen is beter dan genezen” middels aandacht voor o.a. :


Dietmar Timmerman

Bureau Concern Information Management
Corporate Information Security Officer
d.m.timmerman@saxion.nl / 06-51105914

Informatiebeveiliging en Privacy, (IT) Risk Management, IT Compliance, (IT) Security, Audit, Cobit, ISO27001, IT&Management en Processen, Voorzitter van Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) t.b.v. incidenten rondom Informatiebeveiliging.


Hans Vossensteyn

Saxion Research & Graduate School (SRGS)

j.j.vossensteyn@saxion.nl / 06-519 15301

Directeur Saxion Research & Graduate School


Gerald Wildenbeest

Saxion Bibliotheek

g.j.wildenbeest@saxion.nl / 088-0196137

Technische ondersteuning op Saxion Research Cloud Drive (SRCD), en Post-It. Ondersteuning van Research Data Management, DMP, FAIR principles en Linked Data