Publiceren

Het publiceren van zowel onderzoeks- als onderwijsmateriaal neemt een steeds belangrijkere plek in bij een kennisinstelling als Saxion. Wanneer de dienstverlening rond publicaties goed georganiseerd is, kun je je als onderzoeker blijven richten op je kerntaak: het maken van kennisproducten.

  • SRS heeft een Auteursrechteninformatiepunt (AIP) dat informatie geeft over welke rechten zowel de onderzoeker als Saxion heeft op onderzoekspublicaties en -data. Verder geeft het AIP informatie over het hergebruik hiervan door derden. Kijk voor aanvullende informatie op auteursrechten.nl
  • SRS verzorgt de aanvraag van een ISBN bij het publiceren van een boek en zorgt voor opname van de publicatie in het archief van de Koninklijke Bibliotheek.
  • SRS voert contractonderhandelingen met uitgevers en verzorgt het beheer van uitgeefcontracten. Je kunt gebruikmaken van het Saxion-modelcontract (docx) voor het in licentie uitgeven van educatief of wetenschappelijk werk.
  • Er zijn verschillende mogelijkheden om open access of onder licentie te publiceren. SRS kan onderzoeken en adviseren welke manier het beste past bij je publicatie.

ORCID, ISBN en DOI

Vraag een ORCID aan voor je Saxion-publicatie

ORCID (Online Researcher ID) is een uniek ‘rugnummer’ voor onderzoekers. Om te waarborgen dat je publicaties daadwerkelijk aan jou gelinkt worden, is het van belang dat je met jouw ORCID in de onderzoekersdatabase van de Repository geregistreerd staat. Vraag daarom zo snel mogelijk een ORCID aan! In verband met de privacy richtlijnen moet een ORCID persoonlijk worden aangevraagd.

Vraag een ISBN aan voor je Saxion-publicatie

Een publicatie die in geprinte vorm gaat verschijnen kent een ISBN (International Standard Book Number). In het geval van een ISBN vraagt SRS deze bij de Koninklijke Bibliotheek aan. Je ontvangt het ISBN van SRS en neemt het nummer op in je publicatie. SRS ontvangt één hardcopy-exemplaar van je publicatie en stuurt dit exemplaar op naar de Koninklijke Bibliotheek

Vraag een DOI aan voor je Saxion-publicatie

Wat een ISBN (International Standard Book Number) is voor een gedrukte publicatie, is een DOI (Digital Object Identifier) voor een online publicatie: een uniek identificatie nummer. Maar DOI doet meer! Een DOI is een persistent identifier, een unieke permanente link naar een digitaal object. Hiermee blijft een online publicatie altijd vindbaar, ook wanneer de url wijzigt. Daarnaast is het mogelijk om DOI’s en ORCID te linken waardoor een publicatieoverzicht wordt gegenereerd in je ORCID-record. Wanneer een publicatie elders is gepubliceerd (bijvoorbeeld in een tijdschrift) kent de betreffende uitgever een DOI toe. SRS registreert deze DOI in de Saxion Repository. Wanneer een publicatie via Saxion wordt gepubliceerd, vraagt SRS een DOI aan.

Saxion-publicatiebeleid

Saxion heeft als onderwijs- en kennisinstelling haar publicatiebeleid (PDF) geformuleerd en vastgesteld.

Waarom Open Access?

Saxion hecht groot belang aan het Open Access publiceren. Naast het morele belang van kennis delen is gebleken dat Open Access-publicaties vaker worden gedownload en geciteerd, een hogere impactfactor hebben en in Web of Science hogere scores laten zien. Kortom: Open Access publiceren verhoogt de zichtbaarheid van onderzoek en onderzoeker. Ook eisen subsidiegevers steeds vaker dat kennisproducten Open Access worden gepubliceerd.

Open Science

In beleid, techniek en ondersteuning wordt er binnen Saxion samengewerkt aan het zoveel mogelijk stimuleren van open access. Daar houden de ambities niet op. Het hele onderzoeksproces, van projectvoorstel en subsidieaanvraag tot opslag van data en publicaties, moet één vloeiend proces worden waarvoor onderzoekers steeds op één plek terecht kunnen. Dit geeft inzicht in wat er aan onderzoek gedaan wordt, en wat open access kan of moet. Daarom werkt Saxion nu onder andere verder aan beleid rond data en datamanagement.  Zo wordt open access-beleid en de implementatie ervan een tussenstap op weg naar open science! Lees het Nationaal Plan Open Science (PDF).