Ik heb een vraag over

Intellectueel eigendom en auteursrechten

Je krijgt te maken met Auteursrecht en hebt daar vragen over. Je wilt bijvoorbeeld een hoofdstuk uit een boek op Blackboard plaatsen, een YouTube-fragment aan je onderwijsfilmpje toevoegen of een foto gebruiken in een powerpoint. Ook kan het zijn dat je een boek of artikel wilt publiceren en vragen hebt over de rechten die je hebt als auteur.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je stelt je vraag aan het Auteursrechten Informatiepunt (AIP). Dat kan via e-mail of aan de balie van Saxion Bibliotheek. Indien mogelijk krijg je direct antwoord. Wanneer je vraag nader onderzoek vergt, zoeken de AIP-medewerkers het antwoord voor je uit. Kijk ook eens op auteursrechten.nl. De Saxion-richtlijnen voor Intellectueel Eigendom kun je bovendien hier downloaden.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Netwerken en consortiumvorming

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je wilt het voorstel ontwikkelen als partner of penvoerder, waarbij een of meer partners in consortiumverband nodig zijn. We kijken met welke partijen je al contacten hebt en we bespreken de mogelijkheden om nieuwe partners te vinden.

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Partner search
 2. Technology offer
 3. Kennisbasis profiel
 4. Effectief brokerage events vinden en bezoeken
 5. Pitchen oefenen
 6. Consortiumoverleg
 7. Samenwerkingsovereenkomst opstellen / Consortium agreement van standaard naar maatwerk

Meer weten? Neem contact op met:

Je werkt nu aan onderzoek en innovatie op thema’s waarin je wilt investeren of al een trackrecord heeft. Je kennisbasis is goed, maar lokaal en kan breder en/of internationaler. Jebent bezig je relaties met partijen te ontwikkelen, te intensiveren en structureler te maken. Je wilt en kunt lid worden van een bestaand formeel of informeel netwerk, wat je kunt uitnutten voor inhoudelijke en subsidiegerichte doelen.

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Omschrijf je initiatief en deel dit met ons
 2. In een gesprek analyseren we je relaties en in het licht van ons bekende trends in beleid en subsidies gaan we in dialoog om je partnernetwerk in kaart te brengen
 3. Vanuit de analyseresultaten kijken we naar gewenste partners in binnen en buitenland en hoe je complementair kunt zijn, met additionele waarde.
 4. Je werkt met onze adviezen aan duidelijke profilering van je initiatief en (kennis)basis binnen Saxion
 5. Je ontvangt informatiemails en uitnodigingen voor bijeenkomsten waar je in contact kunt komen met relevante organisaties. In overleg nemen we samen deel aan bijeenkomsten.
 6. Je wordt lid en krijgt toegang tot additionele informatie
 7. Je informeert ons zodat we weten hoe je netwerkontwikkeling verloopt

Meer weten? Neem contact op met:

Onderzoeksapplicaties en databanken

Je wilt gebruik maken van specifieke onderzoeksapplicaties zoals SPSS, Atlas TI, Zotero, Endnote Web en hebt behoefte aan training of individuele ondersteuning in het gebruik van deze applicaties.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

SRS kan je op diverse manieren ondersteunen. Voor Endnote kun je gebruikmaken van de digitale handleiding die SRS heeft samengesteld. Ook is er een stroomschema beschikbaar. Dit schema helpt je de verschillende stappen in het proces te doorlopen.
Wil je een groepstraining of een individuele sessie aanvragen voor bovengenoemde onderzoeksapplicaties, dan is dat tevens mogelijk.

Wil je een training of sessie aanvragen, dan kun je mailen naar:

Je wilt gebruik maken van (specifieke) wetenschappelijke databanken.
Elke databank vraagt om een andere benadering en een andere zoekstrategie om alle mogelijkheden te benutten. Je hebt behoefte aan een training voor het gebruik van deze databanken.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

SRS ondersteunt onderzoekers op dit gebied met individuele sessies of groepstrainingen. SRS kijkt samen met jou naar de mogelijkheden voor ondersteuning, eventueel met maatwerk.

Meer informatie vind je bij Saxion Bibliotheek. Wil je een training of sessie aanvragen, dan kun je mailen naar:

Professionalisering

Je hebt een Engelstalige publicatie in voorbereiding. Je hebt ondersteuning nodig in het schrijfproces. Bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat en het perspectief van waaruit je schrijft. Ook kun je vragen hebben over de wijze waarop het publicatieproces verloopt.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met SRS. In samenwerking met International Office word je geplaatst voor de eerstvolgende cursus. Deze wordt aangeboden via de Saxion Academy. De cursus bestrijkt een periode van ongeveer een half jaar.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Je bent verbonden aan onderwijs of onderzoek met internationale doelgroepen (studenten of onderzoekers) en hebt informatie nodig over interculturele vraagstukken.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met International Office. We werken aan een aanvullende module op BKO en interculturele cursusconcepten. Aanbod en plaatsing geschiedt uiteindelijk via de Saxion Academy.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Projectsubsidie en -financiering

Vertrekpunt is dat je als onderzoeker die gebruik wenst te maken van de services kunt rekenen op kwalitatief goede ondersteuning die in afstemming met de onderzoekers zijn ontwikkeld. De services worden in onderlinge samenhang aangeboden en bieden in deze integrale presentatie meerwaarde. De verschillende services blijven onderdeel van de diverse expertise dragende diensten en/of bureaus, die de verantwoordelijkheid hebben de kwaliteit van de betreffende service te garanderen. Deze bureaus en diensten blijven ook budgetverantwoordelijk

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Meer weten? Kijk op MijnSaxion.

Je ontwikkelt nieuwe ideeën en een (onderzoeks-)lijn en zoekt naar financiële mogelijkheden. Omschrijf je idee en deel dit met ons. SRS kan je gericht informeren over subsidies.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Aan de hand van het door jou omschreven idee geeft SRS je uitleg over diverse subsidieprogramma’s. Samen kijken we welk programma het beste aansluit bij jouw onderzoek en wensen. Daarbij is het mogelijk gezamenlijk de centrale subsidiedatabase te raadplegen. Vervolgens ontvang je per mail informatie over de voor jou relevante subsidieprogramma’s. Daarnaast nodigen wij je uit voor bijeenkomsten waarin je gedetailleerde voorlichting krijgt over deze programma’s. Vervolgens koppel je aan SRS terug hoe je zoektocht verloopt en welke mogelijkheden je benut.

Meer informatie vind je op MijnSaxion. Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kunt je mailen naar:

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je hebt je keuze voor een call gemaakt en bent bezig met het schrijven van een kansrijk projectvoorstel. De aanvraag is compleet, intern goedgekeurd (of bijna), de overige documenten moeten nog worden toegevoegd. Wij zorgen dat deze bij elkaar staan of de link naar het toe te voegen document hier te vinden is.

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Standaard (h)erkennings instellingscodes (eHerkenning, PIC, etc)
 2. Procesafspraken over elektronische indiening, dat wil zeggen: in Portal
 3. Wachtwoorden en persoonlijke toegang
 4. Wel/niet verzenden, bestuurlijke borging
 5. Annexes cq achtergronddocumenten verificatie, aanleveren, actueel houden
 6. Checklisting & verificatie aanvraagpakket

Meer weten? Neem contact op met:

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Op het moment dat je serieus een voorstel verder wilt ontwikkelen, stel je je directeur hiervan op de hoogte en vraag je goedkeuring. Hiermee vraag je al in eerste aanleg advies bij Financial Control en eventueel Juridische Zaken. Je informeert SRGS.

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Procedure Saxion, startpunt nieuwe aanvraag, herindiening, amendement, etcetera
 2. Procedure doorspreken
 3. FC contact opzoeken doe je zelf
 4. JZ coördinatie
 5. Voorbereiden CvB-besluit

Meer weten? Neem contact op met:

Je bent met een idee bezig waarbij je een relevante en concrete mogelijkheid voor financiering op het oog hebt. Je wilt het voorstel ontwikkelen als partner of penvoerder, waarbij een of meer partners in consortiumverband nodig zijn.

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Call analyse op beleidsprioriteiten, doelstellingen en voorwaarden
 2. Inventariseren behoeften schrijfproces en schrijfteam
 3. Regievoering op proces, inclusief teamleden, tijden/deadlines
 4. Regievoering op prioriteiten en voorwaarden
 5. Spiegelen lezen van aanvragen

Meer weten? Neem contact op met:

Je hebt niet alleen behoefte aan advies van onze kant maar wilt ook graag ervaringen van collega’s horen. Wat zijn indicatoren om op te letten en op te sturen? Hoe succesvol ben je of is Saxion? Vergelijk dat eens met andere instellingen. Doordat je ons op de hoogte houdt, zijn wij in staat overzicht te houden over de initiatieven binnen Saxion in een bepaald subsidieprogramma. Indien je wilt weten wie bijvoorbeeld nog meer actief is binnen een programma om ervaringen uit te wisselen, kunnen wij je van deze informatie voorzien. Het proces kan altijd beter, sneller en praktischer. Om deze optimalisatie te bereiken is het goed te kijken hoe het hele proces van eerste idee tot indiening is verlopen. Wij horen graag je ervaringen.

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Trackrecord building. Je levert managementinformatie met behulp van indicatoren van elke door jou gedane aanvraag, met aandacht voor call/topic referenties. Dan kunnen wij terugrapporteren welke andere aanvragen in dezelfde call/topic vanuit Saxion in ontwikkeling zijn.
 2. Optimaliseren indienproces. Inventariseren van de uitdaging die je voor ogen hebt bij het managen van subsidieaanvragen, bijvoorbeeld call-gerelateerd, afdeling/team-gerelateerd of anderzijds.
 3. Je levert managementinformatie met behulp van indicatoren van elke door jou gedane aanvraag, met aandacht voor call referenties. Wij leveren je informatie over de aanvraag productie en succesratio binnen Saxion.
 4. Analyse call feedback van de evaluatoren. Op basis van door jou ontvangen correspondentie analyseren we succesfactoren en openstaande uitdagingen.

Meer weten? Neem contact op met:

Namens een (onderzoeks)groep of vanuit je functie in een team initieer je nieuw onderzoek. Je zoekt daarbij naar de regionale, nationale of internationale beleidsprioriteiten waaruit financiële mogelijkheden ontstaan.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je omschrijft jouw initiatief en deelt dit met SRS. In een gesprek analyseren we je initiatief en duiden we de ons bekende trends in beleid en subsidies. Per mail ontvang je vervolgens informatie over relevante subsidieprogramma’s.
Je ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten waarin je gedetailleerde informatie krijgt over relevante thema’s en mogelijke subsidieprogramma’s. Vervolgens koppel je aan SRS terug hoe je zoektocht verloopt en welke mogelijkheden je benut.

Meer weten? Neem contact op met:

Je project is goedgekeurd. En nu?

 • Wat kunnen wij voor je doen?
 1. Electronische inrichting in Portal (of Papier?)
 2. Onderhandelen, klachten
 3. Herindiening
 4. Bijzondere casus en amendementen
 5. Jaarrapportages
 6. Eindrapportage/eindverantwoording
 7. Evaluatie & PDCA verplichtingen

Meer weten? Neem contact op met:

Onderzoek, innovatie en vernieuwing begint met nieuwsgierigheid en creativiteit. Middelen die nodig zijn worden vervolgens toegewezen door interne en externe besluitvorming. De 10 stappen in de Keten Subsidiemanagement beschrijven de samenwerking tussen initiatiefnemers van projecten en Saxion stakeholders bij het verwerven van externe financiële middelen. Ondersteuning tijdens het doorlopen van subsidieaanvragen is beschikbaar na indienen van de Project Outline.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Kijk op MijnSaxion

Meer weten? Neem contact op met:

Publiceren

Voor je Engelstalige publicatie wil je je verder bekwamen in de academische schrijfstijl. Hoewel je gebruik kunt maken van de dienstverlening van SRS waarbij jouw stuk wordt gecontroleerd op stijl en spelling, wil je initieel een goed gestructureerde tekst opstellen.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Wanneer je contact opneemt met SRS, verkennen we met jou de mogelijkheid tot het volgen van een training Academic Writing for Publishing. Deze training, bestaand uit meerdere lessen en 1 op 1 contact momenten, is ontwikkeld in samenwerking met Language School. Met deze training kun je je een goed gestructureerde, samenhangende academische schrijfstijl eigen maken.

Meer informatie, onder andere over de kosten van deze training, vind je op de Saxion Academy website.

Je wilt je boek of artikel laten uitgeven door een externe (commerciële) partij maar je stelt hieraan wel eisen. Je wilt hierover een goed contract afsluiten. Of je  wilt werk van derden hergebruiken in je onderwijs of onderzoek en hierover in contact treden met de rechthebbende(n) om de gebruiksvoorwaarden op een goede manier geregeld te hebben.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt je vraag of verzoek indienen per mail op researchservices@saxion.nl. Eén van de specialisten van Saxion Bibliotheek neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Je moet voor je publicatie alle referenties op een correcte wijze in de opgegeven referentiestijl (bijvoorbeeld APA, Harvard of Chicago) weergeven en wilt dat deze referenties op juistheid worden gecontroleerd.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Saxion Bibliotheek heeft, samen met 6 hogeschoolbibliotheken, een APA-boekje samengesteld voor het hoger onderwijs. De publicatie is gratis te downloaden. Daarnaast kun je een groepstraining of individuele sessie aanvragen. In deze sessie is het mogelijk om je bibliografie te controleren en te verbeteren.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Kennisproducten worden gearchiveerd in de repository. Denk hierbij niet alleen aan publicaties en artikelen, maar ook presentaties, workshops, deliverables e.a. worden in de repository opgeslagen. Open access publicaties worden gepubliceerd in de HBO Kennisbank en in OpenAIRE CONNECT. Producten die niet publiek toegankelijk zijn, worden alleen gearchiveerd. Dit geef je als onderzoeker zelf aan bij het uploaden. Indien van toepassing, kan er een prestatie indicator t.b.v. de managementrapportage aan het kennisproduct toegekend worden (zie kopje KPI’s registreren en rapporteren)

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je upload je bestanden naar de Research Repository. Je vult de gevraagde metadata velden in en je geeft daarbij ook aan of er voor dit kennisproduct een prestatie indicator geregistreerd moet worden.
Saxion Bibliotheek controleert de upload, vult evt. metadata aan en zorgt voor archivering en (open access) publicatie in HBO Kennisbank en OpenAIRE CONNECT.

Voor het uploaden in de repository heb je toegangsrechten nodig. Kan je nog niet inloggen? Neem dan contact op met researchservices@saxion.nl.

Voor meer informatie zie de Handleiding uploaden kennisproducten en het document Definitie & voorbeelden prestatie indicatoren 3, 7 & 8 (PDF).

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Je hebt vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van (Open Access) publiceren en wilt advies over de verschillende uitgeeflicenties.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt je vraag of verzoek indienen per mail op researchservices@saxion.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk met je contact opgenomen door een van de specialisten van Saxion Bibliotheek.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Je hebt een Engelstalige publicatie in voorbereiding. Omdat Engels niet je moedertaal is, wil je de tekst laten nakijken, met aandacht voor stijl en spelling. Doel is om je publicatie kwalitatief te verbeteren.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je levert je publicatie aan bij SRS. Daarbij maakt SRS met jou een afspraak over de termijn waarop je jouw geredigeerde stuk tegemoet kunt zien. In samenwerking met medewerkers van het Project Tweetaligheid controleert SRS je stuk op stijl en spelling. je ontvangt jouw publicatie retour, met suggesties tot verbetering.

Meer informatie vind je op MijnSaxion.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Om jou als onderzoeker, maar ook al je publicaties en datasets in de digitale wereld traceerbaar te maken, worden unieke registratienummers gebruikt. Je bent als onderzoeker wereldwijd herkenbaar aan je Online Researcher ID (in de vorm van een ORCID-nummer). Een publicatie die in geprinte vorm gaat verschijnen kent een ISBN (International Standard Book Number). Digitale publicaties kennen een DOI (Digital Object Identifier). Met deze registratienummers zijn de auteur en zijn of haar onderzoeksoutput te koppelen.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

ISBN

In het geval van een ISBN vraagt SRS deze bij de Koninklijke Bibliotheek aan. Je ontvangt het ISBN van SRS en neemt het nummer op in je publicatie. SRS ontvangt één hardcopy-exemplaar van je publicatie en stuurt dit exemplaar op naar de Koninklijke Bibliotheek.

DOI

Wat een ISBN (International Standard Book Number) is voor een gedrukte publicatie, is een DOI (Digital Object Identifier) voor een online publicatie: een uniek identificatie nummer. Maar DOI doet meer!
Een DOI is een persistent identifier, een unieke permanente link naar een digitaal object. Hiermee blijft een online publicatie altijd vindbaar, ook wanneer de url wijzigt. Daarnaast is het mogelijk om DOI’s en ORCID te linken waardoor een publicatieoverzicht wordt gegenereerd in je ORCID-record.
Wanneer een publicatie elders is gepubliceerd (bijvoorbeeld in een tijdschrift) kent de betreffende uitgever een DOI toe. SRS registreert deze DOI in de Saxion Repository. Wanneer een publicatie via Saxion wordt gepubliceerd, vraagt SRS een DOI aan.

Je vermeldt de DOI op de publicatie en zorgt ervoor dat jouw publicatie naar de Saxion Repository wordt gestuurd.

Wordt jouw publicatie elders uitgegeven, dan zorgt de betreffende uitgever voor een DOI. Je vermeldt de DOI op publicatie en zorgt ervoor dat jouw publicatie geupload wordt naar de Saxion Repository.

ORCID

ORCID (Online Researcher ID) is een uniek ‘rugnummer’ voor onderzoekers. Om te waarborgen dat je publicaties daadwerkelijk aan jou gelinkt worden, is het van belang dat je met jouw ORCID in de onderzoekersdatabase van de Saxion Repository geregistreerd staat.

Heb je al een ORCID, mail deze dan naar researchservices@saxion.nl. Indien je nog een ORCID moet aanvragen, moet je je online registreren via orcid.org.
In verband met de privacy richtlijnen moet een ORCID persoonlijk worden aangevraagd.

Wil je een ISBN of DOI aanvragen gebruik dan de formulieren:

Meer weten? Neem contact op met:

Research Data Management

Je gaat onderzoek doen. Je subsidieverstrekker of Saxion eist een Datamanagementplan (DMP). Afhankelijk van welke subsidieverstrekker aangeschreven wordt, moet volgens een bepaald format een DMP gemaakt worden. Indien je geen gesubsidieerd onderzoek doet, moet het Saxion-format voor het DMP gebruikt worden.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je downloadt dit formulier van de SRS-website of vraagt het digitaal op bij SRS. SRS kan je assisteren en adviseren hoe het DMP het best kan worden ingevuld.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Je gaat onderzoek doen. Saxion vraagt je om een Data Management Plan (DMP) te maken. Indien je gesubsidieerd onderzoek doet, stelt de subsidieverstrekker dit waarschijnlijk als eis. Of: Je bent data aan het verzamelen, bewerken en/of hergebruiken voor je onderzoek.
Tijdens het onderzoeksproces heb je advies nodig over de manier waarop je je data opslaat, beschrijft en deelt. Na het afronden van je onderzoek moet je data duurzaam worden opgeslagen om bijvoorbeeld de verifieerbaarheid te garanderen. Indien van toepassing krijgt jouw data de status open access.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je hebt reeds een Datamanagement Plan gemaakt. SRS kijkt met je mee hoe dit plan kan worden uitgevoerd. SRS geeft je advies over het omgaan met privacygevoelige data, het delen van data met externe partijen en de wijze waarop je jouw data veilig bewaart. Na afloop van je onderzoek is het belangrijk dat je jouw data in de juiste bestandsformaten opslaat en beschrijft zodat de gegevens blijvend teruggevonden en gebruikt kunnen worden. SRS kan je hierbij helpen. Zie ook de handleiding.

Heb je vragen of aanvullend advies nodig, dan kun je mailen naar:

Translation Services

Je wilt effectief leren communiceren in internationale context. Dit betreft zowel je schriftelijke als mondelinge communicatie. Je hebt daarbij behoefte aan ondersteuning.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je neemt contact op met de Saxion Language School. Deze afdeling ondersteunt studenten, ondersteunend personeel en docenten/onderzoekers in het effectief communiceren. Je kunt een keuze maken uit verschillende cursussen:

 • Courses students: English Upgrade B1 – B2 English Abroad Academic English Basic Advanced Academic Writing
 • Courses staff: Cambridge: First (FCE) Cambridge: Advanced (CAE) Cambridge: Proficiency (CPE)
 • (Courses upcoming): Academic and technical writing (publication)

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Je hebt behoefte aan ondersteuning bij het schrijven en opmaken van je document(en) in het Engels binnen de bij Saxion afgesproken regels.
De Saxion Style Guide verstrekt een leidraad voor het schrijven en opmaken van documenten in het Engels met behulp van de binnen Saxion afgesproken regels.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt gebruik maken van de Saxion Style Guide. Deze handleiding helpt om professionele teksten te schrijven en biedt een selectie van de belangrijkste regels.

Meer weten? Neem contact op met:

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Je bent op zoek naar de vertaling van een algemene, educatieve of Saxion-werkveld gerelateerde term in het Nederlands of Engels.

 • Wat kunnen wij voor je doen?

Met de Saxion Glossary (terminologielijst) vind je eenvoudig de juiste Engelse vertaling voor circa 1.300 termen op het gebied van onderwijs & HRM, aangevuld met algemene, educatieve en Saxion-werkveld gerelateerde termen.

Meer weten? Neem contact op met:

Zie ook www.saxion.nl/tweetalig.

Meer informatie

Aanvullend verwijzen wij je naar de informatie op MijnSaxion.