Van slib naar shirt

Lectoraat: Smart Functional Materials

Betrokkenen: Gerrit Bouwhuis (associate lector), Jens Oelereich (hoofdonderzoeker), Francis Stam (projectsupport)

Samenvatting: SaXcell is een breed onderzoeksprogramma van Saxion, gericht op de hernieuwbare inzet van geregenereerde cellulose. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een gepatenteerd proces waarmee SaXcell gemaakt wordt, een geregenereerde vezel uit afvalkatoen. Deze vezels kunnen weer als grondstof in de textielindustrie verwerkt worden. Daarmee is afval teruggebracht tot hoogwaardige grondstof, inzetbaar in de normale textielindustrie. Dit heeft als gevolg dat minder katoen gecultiveerd moet worden en hierdoor water, kunstmest en bestrijdingsmiddelen op grote schaal bespaard kunnen worden.