ProstaatKankerStichting: intimiteit en seksualiteit

Lectoraat: Verpleegkunde

Betrokkenen: Jan Jukema (lector), Marjolein den Ouden (hoofdonderzoeker), Myrna Pelgrum (onderzoeker) en Ad Bergsma (onderzoeker)

Samenvatting: Ondanks dat prostaatkanker en de behandeling hiervan grote invloed hebben op de feitelijke mogelijkheden tot intimiteit, seksualiteit, de persoon als geheel en op de relatie, is dit een weinig besproken onderwerp tussen arts/oncologieverpleegkundige en donateur en partner. In opdracht van het bestuur van de ProstaatKankerStichting zijn de donateurs met prostaatkanker en hun partners bevraagd over de invloed van de ziekte op intimiteit en seksualiteit. Uit het huidige onderzoek blijkt dat prostaatkanker en de behandeling daarvan een negatieve impact hebben op vrijwel alle bevraagde domeinen (intimiteit, seksualiteit, lichamelijke gesteldheid en kwaliteit van leven). De grootste impact was zichtbaar in het domein seksualiteit. Een goede voorlichting door artsen en verpleegkundigen lijkt significant bij te dragen aan het verkleinen van de impact van prostaatkanker op intimiteit, seksualiteit, lichamelijke gesteldheid en kwaliteit van leven. Het is essentieel dat het onderwerp intimiteit en seksualiteit wordt geborgd in het behandelingstraject, waarbij een persoonsgerichte benadering cruciaal is.