Synthetische data DUO

Onderzoek doen naar het onderwijssysteem en de onderwijsvolgers in Nederland? Vraag synthetische data aan.

Met machine learning technieken maken we uit de registerdata van DUO data met kunstmatige leerlingen. Het eindproduct is een synthetische dataset. Alle individuen zijn fictief. De verdelingen en verbanden tussen variabelen blijven in dit proces behouden. U kunt dus dezelfde onderzoeksvragen beantwoorden die u met de registerdata ook zou kunnen beantwoorden.

Lees verder op de website van DUO