Workshop ‘Reproduceerbaar Analyseren voor Praktijkgerichte Onderzoekers’

Data Carpentry geeft trainingen over de fundamentele datavaardigheden die nodig zijn om onderzoek te doen. De workshop ‘reproduceerbaar analyseren voor praktijkgerichte onderzoekers’ focust met name op de inleidende computermatige vaardigheden die nodig zijn voor gegevensbeheer en -analyse in alle onderzoeksdomeinen.

Over dit evenement
Het doel van Data Carpentry is om onderzoekers basisconcepten, vaardigheden en hulpmiddelen te leren voor het werken met data, zodat ze in minder tijd meer kunnen doen én met minder pijn.

 • Verzorgd door Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek (DCC-PO)
 • Maandag 26 t/m donderdag 29 september 2022 van 9.00 – 13.00 uur (4 ochtendsessies)
 • Locatie: Online,
 • Benodigdheden: Microsoft teams en vooraf te installeren inhoudelijke software

Deze training maakt gebruik van een enquête-dataset en leert data op te schonen, te beheren, analyseren en visualiseren.

Tijdens de training wordt één enkele dataset gebruikt om de workflow voor gegevensbeheer en analyse te modelleren, zoals een ‘datawijze’ onderzoeker dat zou doen. Deze workshop is bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het werken met data in R, en de output die dat kan genereren.

Programma
In vier dagen tijd komen de volgende onderwerpen inleidend aan bod:

 • data organiseren in spreadsheets
 • data opschonen in OpenRefine
 • data analyse in R
 • data visualisatie in R

Geen programmeerervaring vereist
De training is specifiek ontwikkeld voor deelnemers zonder programmeerervaring. Er wordt begonnen met wat basisinformatie over de R-syntaxis en de RStudio-interface, gevolgd door het importeren van CSV-bestanden, de structuur van dataframes, hoe om te gaan met factoren, het toevoegen/verwijderen van rijen en kolommen, samenvattende statistieken van een dataframe berekenen, en een korte inleiding tot plotten.

Doelgroep
Primair richt ‘reproduceerbaar analyseren voor praktijkgerichte onderzoekers’ zich op onderzoekers, maar expliciet zijn ook onderzoeksondersteuners welkom voor doceer- en capaciteitsopbouw. Voorkennis van de tools die tijdens de workshop worden gepresenteerd is niet vereist. Wel moeten vooraf enkele applicaties worden geïnstalleerd.

Vereisten
Deelnemers moeten beschikken over een computer met een Mac-, Linux- of Windows-besturingssysteem (geen tablet, Chromebook, enz.) waarop ze beheerdersrechten hebben. Voor de te installeren softwarepakketten hoeft de deelnemer enkel de gedetailleerde instructies te volgen. Hetzelfde geldt voor de richtlijnen voor het instellen van videoconferenties. Alle informatie alsmede de links om de software te downloaden, staan op de website van de training vermeldt.

Online training
Deze training vindt online plaats. De instructeurs zullen u voorzien van de informatie die u nodig heeft om verbinding te maken met deze bijeenkomst.

Kosten
De workshop is open en gratis voor alle onderzoekers van hogescholen die deelnemen in DCC-PO.

De workshop is gebaseerd op de stijl van lesgeven van de Carpentries, en de cursisten kunnen via het scherm alles precies volgen. Door nauwgezet de instructeurs te volgen wanneer die de code op het scherm schrijven kan de deelnemer de diverse vaardigheden dus letterlijk in de vingers krijgen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op [de website van de workshop https://steltenpower.github.io/2022-09-26-dc-socsci-R-nlesc-dccpo-online/ ]

Programma per dag

Ochtend 1

 • – Data handiger organiseren in spreadsheets en opschonen met OpenRefine

Ochtend 2, 3 en 4:

 • Introductie R
 • Overzicht R en RStudio
 • Beginselen data types
 • Data analyse (Data Frames, tidyverse)
 • Data visualisatie (ggplot2)

Schrijf je nu in met deze link naar het aanmeldformulier!